"Vidurinės Lietuvos" pašto ženklai

ISTORIJA. "Vidurine Lietuva" buvo vadintas Vilniaus kraštas ir dalis Vakarų Baltarusijos, kurios 1920.X.9. - 1922.III.24. buvo okupuotos Lenkijos (gen. L.Želigovskis) ir vadinta savarankiška valstybe (lenk. Litwa Srodkowa). Į "Vidurinės Lietuvos" sudėtį įėjo Ašmenos, Breslaujos, Švenčionių,Vilniaus ir dalis Trakų apskričių (13450 km2, 489 tūkst. gyv.), administracinis centras - Vilnius. Vidurinėje Lietuvoje aukščiausioji valdžia priklausė vyriausiajam kariuomenės vadui L.Želigovskiui, vykdomoji valdžia - laikinajai valdančiajai komisijai. 1922.01.08. buvo išrinktas "Vidurinės Lietuvos" seimas (rinkimuose nedalyvavo daug ne lenkų tautybės žmonių), kurio prašymu "Vidurinę Lietuvą" 1922.03.24. Lenkijos seimas oficialiai prijungė prie Lenkijos."Vidurinės Lietuvos" piniginis vienetas buvo: 1 markė=100 pfenigių.Visi "Vidurinės Lietuvos" pašto ženklai" galiojo iki 1922.04.16 d.

PAŠTO ŽENKLAI."Vidurinės Lietuvos" administracija iki šio krašto oficialaus prijungimo prie Lenkijos leido savo pašto ženklus, kurių išleista 53 vnt. (įvairūs katalogai atsižvelgdami į ženklų atmainas duoda jų skirtingą skaičių). Daugumoje pasaulinių katalogų šie ženklai yra išskiriami atskiru "Vidurio Lietuvos" pavadinimu ir pateikiami šalia Lietuvos pašto ženklų.Šiame aprašyme pirmoje eilutėje yra pašto ženklo eilės numeris, antroje - numeris pagal Yvert et Tellier katalogą, po to ženklo nominalas, aprašymas ir spalva, toliau tiražas (jeigu žinomas). Ženklo vaizdas, jeigu kartojasi visuose vienos serijos ženkluose vienodas siužetas, duodami tik vienas. Lietuvos kataloguose šie ženklai neaprašyti, o Lenkijos - išskirti į atskirą skyrių Znaczki Litwy Srodkowej su atskira numeracija prieš numerį rašant raidę L. Lietuvos pašto ženklų numeracija duodama pagal J.Ubarto katalogą. Kai kurių serijų ne visų ženklų (kurie panašūs savo siužetu ar bendru apipavidalinimu) pateikiamos iliustracijos1920. Vidurio Lietuvos herbas. Ženklai buvo išleisti su perforacija (11 1/2) ir be jos.
1. 22 25 pf Vidurio Lietuvos herbas. (juodas)
2. 24 1 m Vidurio lietuvos herbas. (žydras)
3. 26 2 m. Vidurio Lietuvos herbas. (violetinis)

1920. Perspaudai ant Lietuvos Respublikos ženklų. (Nr. 50-60, 1919 m., Ketvirtoji Berlyno laida). Čia duodamas tik perspaudo vaizdas. Su perforacija.
4. 1 2 m Perspaudas 2 m ant Nr. 51
5. 2 4 m Perspaudas 4 m ant Nr. 50
6. 3 4 m Perspaudas 4 m ant Nr. 52
7. 4 4 m Perspaudas 4 m ant Nr. 53
8. 5 6 m Perspaudas 6 m ant Nr. 55
9. 6 6 m Perspaudas 6 m ant Nr. 56
10. 7 6 m Perspaudas 6 m ant Nr. 57
11. 8 10 m Perspaudas 10 m ant Nr. 58
12. 9 10 m Perspaudas 10 m ant Nr. 59
13. 10 10 m Perspaudas 10 m ant Nr. 60

1920. Įvairūs siužetai. Ženklai su perforacija (14) ir be jos.
14. 11 25 pf Simbolinis piešinys
15. 12 1 m Simbolinis piešinys
16. 13 2 m Aušros vartai Vilniuje. (violetinis)
17. 14 4 m Katedra ir Katedros varpinė Vilniuje. 
18. 15 6 m Simbolinis piešinys.
19. 16 10 m L.Želigovskis 

1921. Vidurio Lietuvos herbas. Pakartotas 1920 m. Nr.1-3 ženklų leidimas. Su perforacija (11 1/2) ir be perforacijos.
1. 22 25 pf Vidurio lietuvos herbas. (auksinis)
2. 24 1 m Vidurio lietuvos herbas. 
3. 26 2 m. Vidurio lietuvos herbas. (geltonas)

1921. Perspaudai ant Vidurinės Lietuvos ženklų Nr. 1-3, 20-22. Su perforacija (11 1/2) ir be perforacijos. Čia duodamas tik perspaudo vaizdas.
1. 22 25 pf Vidurio lietuvos herbas. (juodas)
2. 24 1 m Vidurio Lietuvos herbas. (žydras)
3. 26 2 m. Vidurio Lietuvos herbas. (violetinis)

1921. Labdaros laida Lenkijos Raudonajam Kryžiui. Perspaudai ant ženklų Nr. 16, 17. Su perforacija (11 1/2) ir be jos. Čia duodamas tik perspaudų vaizdas.
29 20 2/+1 mk Aušros vartai Vilniuje. 
30 21 4/+1 mk Generolas L.Želigovskis

1921. Labdaros laida Lenkijos Baltajam Kryžiui remti. Papildoma kaina ant ženklų Nr. 16, 17, 19. Su perforacija (11 1/2) ir be jos. Pateikiamas vieno ženklo atvaizdas.
31 17 2+1 mk Aušros vartai Vilniuje. 
32 18 4+1 mk Generolas L.Želigovskis.
33 19 10+2 mk Katedra ir Katedros varpinė Vilniuje.

1921. Įvairūs siužetai. Su perforacija (11 1/2) ir be jos. (pateikiamos tik ženklų Nr.34, 35 iliustracijos)
34 28 1 mk Šv.Onos bažnyčia Vilniuje.
35 29 2 mk Katedra ir katedros varpinė Vilniuje.
36 30 3 mk Simbolinis piešinys.
37 31 4 mk Karalienė Jadvyga ir karalius JOgaila.
38 32 5 mk Simbolinis piešinys
39 33 6 mk Šiaurės uostas.
40 34 10 mk Lietuvos ir Lenkijos sąjunga.
41 35 20 mk J.Kosciuška ir A.Mickevičius.

1921. Pirmosios metinės kai buvo įkurta "Vidurinė Lietuva". Su perforacija (11 1/2) ir be jos.
42 42 100 mk Generolas L.Želigovskis įžengia į Vilnių. 
43 43 150 mk Generolas L.Želigovskis.

1921. Vidurio Lietuvos Seimo atidarymas. Su perforacija (11 1/2) ir be jos.
44 44 10 mk Sėjėja. Alegorinis siužetas. 
45 45 25 mk Lietuvos ir Lenkijos sąjunga. Herbai
46 46 50 mk "Vidurio Lietuvos" seimas Vilniuje.
47 47 75 mk Darbininkai. Alegorinis siužetas.

1921. Priemokos ženklai. Vilniaus vaizdai. Su perforacija (11 1/2) ir be jos.
47p 1 50 f Vilniaus Universitetas.
48p 2 1 mk Stilizuotas pilies bokštas.
49p 3 2 mk Trakų pilis.
50p 4 3 mk Aušros vartai
51p 5 5 mk Katedra ir Katedros varpinė.
52p 6 20 mk Stilizuota Šv.Onos bažnyčia.


Atvirlaiškiai

1920 metai.
 

xxx
1a 2mk/3kop raudona
2a 2mk/7 1/2 f oranžinė
3a 2 mk raudona
4a 2 mk juoda


"Vidurinės Lietuvos" pašto ženklų specialistai ir ekspertai pasaulyje:
Gerhard HAHNE /Torstrasse 7, D-3162 Uetze, Vokietija/
Stefan PETRIUK /Neue Strasse 3, D-2391 Langballigholz, Vokietija/© Lietuvos Filatelija, 1997.