Pašto ženklai


1947 m. vasario mėn. Iš serijos "SSRS valstybinis herbas ir sąjunginių respublikų herbai" 
1 (1121) (xxxx) 30 k. Lietuvos SSR valstybinis herbas.
2 (1130) (xxxx) SSRS valstybinis herbas. Šalia jo raudonos vėliavos su sąjunginių respublikų pavadinimais. (Tame tarpe ir Lietuvos SSR)

1950 m. vasario mėn. "10 metų Lietuvos Sovietų Socialistinei respublikai". Dail. V.Zavjalov. Giliaspaudė ant spalvoto (šviesiai melsvo) (2) ir balto (3,4) popieriaus. Lin.12 1/2. 
2 (1549) (xxxx) 25 kap. Vilnius. Lietuvos SSR Mokslų Akademijos pastatas. (ženklas išleistas spalio mėn.). Tir. 1 mln.
3 (1550) (xxxx) 40 kap. SSRS didvyrės, Didžiojo Tėvynės karo partizanės M.Melnikaitės (1923-1943) portretas.(ženklas išleistas spalio mėn.) Tir. 1 mln.
4 (1551) (xxxx) 1 rub. Vilnius. Lietuvos SSR Ministrų Tarybos rūmai ir Lietuvis SSR valstybinis herbas. Tir.1 mln.
1549.jpg 1550.jpg 1551.jpg

1954 m. spalio mėn. "Lietuvių poetės Salomėjos Neries (S.Bačinskaitės- Bučienės, 1904-1945) 50-osios gimimo metinės". Dail. K.Dockus. Ofsetas. Lin. 12 1/2. 
5 (1796) (xxxx) 40 kap. S.Nėries portretas, ištrauka iš eilėraščio "Mano gimtinė", vėliavos, Gedimino bokštas Vilniuje. Tir. 1 mln.

1955 m. balandžio mėn. Iš serijos "Draugystės, savitarpio pagalbos ir pokarinio bendradarbiavimo tarp SSRS ir Lenkijos Liaudies respublikos 10-etis" Pieš. V.Zavjalovo. Ofsetas. Lin. 12 1/2.
6 (1806) (xxxx) 40 kap. Rusų poeto A.Puškino (1799-1837) ir lenkų-lietuvių poeto A.Mickevičiaus (1798-1855)portretai.Tir. 1 mln.

1955 m. birželio - gruodžio mėn. Iš serijos "Sąjunginė žemės ūkio paroda Maskvoje. Sąjunginių respublikų paviljonai." Apipavidalinimas I.Levin, K.Klevcovos, E.Andrejevos,S.Bičkovo. Spalvota autotipija ant kreidinio popieriaus. Lin. 12 1/2. 
7 (1825) (xxxx) 40 kap. Lietuvos SSR paviljonas. Tir. 2 mln.

1956 m. spalio mėn. Iš serijos "Mūsų tėvynės rašytojai". P.Černyšovo piešinys. Ofsetas. Šukėt. 12 1/1:12. 
8 (1930) (xxxx) 40 k. Lietuvos rašytoja ir visuomenės veikėja J.Žemaitė (Julija Žymantienė, 1845-1921)

1957 m. spalio-lapkričio mėn. Iš serijos "Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos 40-etis". Sovietų sąjunginės respublikos. V.Pimenovo ir G.Čiučelovo pieš. Ofsetas. Šukėt. 12:12 1/2. 
9 (2084) (xxxx) 40 k. Lietuvos SSR. Kolūkiečiai nacionaliniais drabužiais, kolūkio ir industrinis peizažas. Tir. 1 mln.

1957 m. gruodžio mėn. "Lietuvos Komunistų partijos organizatorius ir vadovas V.Mickevičius-Kapsukas (V.Mickevič-Kapsukas, 1880-1935)" J.Gržeškevičiaus pieš. Gilaispaudė. Lin. 12 1/2. 
10 (2107) (xxxx) 40 k. V.Mickevičiaus-Kapsuko portretas. Tir. 1 mln.

2239.jpg 1958 m. gruodžio mėn. Iš serijos "SSRS  sąjunginių respublikų sostinės." S.Pomanskio pieš., I.Sapronovo graviūra ant plieno. Metalografija ant storo popieriaus. Lin. 12 1/2. 
11 (2239) (xxxx) 40 k. Lietuvos SSR. Vilnius, vaizdas nuo Gedimino pilies kalno. Tir. 1,5 mln.

pick 1959 m. kovo mėn. "Lietuvos rašytojo Petro Cvirkos (1909-1947) 50-osios gimimo metinės". V.Zavjalovo pieš. Giliaspaudė. Šukėt. 12 1/2.:12. 
12 (2447) (xxxx) 40 k. P.Cvirkos portretas. Tir. 2 mln.

pick 1960 m. birželio mėn. Iš serijos "Pabaltijo Sovietų socialistinių respublikų 20-etis". N.Kruglovo pieš. Ofsetas. Šukėt. 12:12 1/2. 
13 (2447) (xxxx) 40 k. Vilnius, miesto panorama, Gedimino pilis. Lietuvos SSR vėliava. Tir. 2 mln.

2507.jpg 1960 m. gruodžio mėn. Iš serijos "SSRS tautų nacionaliniai kostiumai". V.Pimenovo pieš. Iškilioji spauda ant kreidinio pop.. Lin. 12 1/2. 
14 (2507) (xxxx) 10 k. Lietuvių nacionaliniai drabužiai. Tir. 2.5 mln.

pick 1962 m. gruodis. Prancūzijos lakūnų-naikintojų pulkas "Normandija-Nemunas", kuris kovėsi Didžiojo Tėvynės karo metais prieš fašistus Tarybų Sąjungos- Vokietijos fronte. (Pulko 20-osioms įkūrimo metinėms pažymėti).
15 (2918) (xxxx) 6k. Skrendantys naikintuvai. SSRS karinio oro laivyno ir pulko "Normandija-Nemunas" emblemos. J.Riachovskio pieš. Giliaspaudė. Rėm.11 1/2. Tir. 2 mln.

pick 1963 m. gruodis. Iš serijos "Mūsų tėvynės kompozitoriai". V.Zavjalovo pieš. Giliaspaudė. Šuk.12 : 12 1/2. 
16 (2918) (xxxx) 4k. Lietuvių kompozitorius Mikas Petrauskas (1873-1937). Scena iš operos "Eglė žalčių karalienė" 90-osioms gimimo metinėms.. Tir. 3 mln.

1964 m. sausis. Lietuvių poeto, lietuvių nacionalinės grožinės literatūros pradininko Kristijono Donelaičio 250-osios gimimo metinės (1714-1780). K.Dockaus pieš. Giliaspaudė. Šuk.12 : 12 1/2. 
17 (2971) (xxxx) 4k. K.Donelaičio portretas ( pagal V.Jurkūno medžio raižinį), tekstas lietuvių ir rusų kalbomis. Tir.2 mln.

pick 1965 m. liepa. Iš serijos "Pabaltijo sovietų socialistinių respublikų 25-etis". V.Pimenovo pieš. Ofsetas. Šuk.12 : 12 1/2. 
18 (3231) (xxxx) 4k. Lietuvos SSR valstybinis herbas, moteris nacionaliniu kostiumu. Tir.2.5 mln.

pick 1967 m. rugpjūtis. Sovietų socialistinių respublikų sąjunga. Didžiojo spalio 50-etis. N.Andrejevos ir J.Levinovskio pieš. Ofsetas. Šuk.12 : 12 1/2. 
19 (3518) (xxxx) 4k. Lietuvos SSR herbas ir veliava. Vingio parko tribuna. Tir. 3 mln.

pick 1967 m. spalis. Prancūzijos lakūnų-naikintojų pulkas "Normandija-Nemunas" pulko įkūrimo 25-ečiui. A.Aksamito pieš. Giliaspaudė. Rėm. 11 1/2
20 (3542) (xxxx) 6k. Skrendantys naikintuvai. SSRS karinių oro pajėgų ir pulko "Normandija-Nemunas" emblemos. Tir. 4 mln.

1967 m. spalis. Iš serijos "Tarybinio Pabaltijo kurortai". N.Kalitos pieš. Ofsetas. Šuk.12 : 12 1/2. 
21 (3518) (xxxx) 4k. Druskininkai. (Lietuvos TSR). Tekstas lietuvių ir rusų kalbomis. Tir.4 mln.

1968 m. rugpjūtis. Sovietų valdžios Lietuvoje paskelbimo 50-etis (1918 m. gruodis). N.Babinos ir G.Gausmano pieš. Giliaspaudė. rėm. 11 1/2. 
22 (3651) (xxxx) 4k. Raudona vėliava Gedimino bokšte Vilniuje. Jubiliejinis tekstas lietuvių ir rusų kalbomis. Tir. 4mln.

pick 1969 m. rugsėjis. Didžiojo tėvynės karo 1941-1945 m.m. didvyriai. N.Prisekino pieš. Giliaspaudė. Rėm. 11 1/2. 
23 (3802) (xxxx) 4k. Kauno pogrindinio VLKJS komiteto nariai A.Čeponis (1924-1944), J.Aleksonis (1913-1944), H.Borisa (1920-1944). SSRS didvyrio žvaigždė, tekstas " Garbė didvyriams-pogrindininkams!".Tir. 5mln.

pick 1970 m. balandis. Iš serijos " SSRS ir Komunistų partijos įkūrėjo V.I.Lenino (1870-1924) 100-osios gimimo metinės" I.Martynovo ir N.Čerkasovo pieš. Ofsetas ir iškilioji spauda ant kreidinio popieriaus. Maži lapai po 8 ženklus, iš kraštų 16 kuponų. Šuk. 12:12 1/2.
24 (3888) (xxxx) 4k. V.I.Leninas - pirmosios pasaulyje daugiatautės valstybės įkūrėjas. Ženkluose V.Lenino bareljefinis portretas, kuponuose SSRS ir sąjunginių respublikų herbai (Tame tarpe Lietuvos SSR). Tir. 5,6 mln.

pick 1970 m. spalis. Vilniaus Valstybinio V.Kapsuko universiteto bibliotekai 400 metų. I.Gudmono ir S.Eidrigevičiaus apipavidalinimas. Iškilioji spauda ant kreidinio pop.. Šuk.12 : 12 1/2.
25 (3926) (xxxx) 4k. Bibliotekos ekslibris ( A.Kučo graviūra, 1969 m.). Atmintinos datos ir tekstas. Tir. 4 mln.

pick 1973 m. sausis. 650 metų Vilniaus miestui. A.Kalašnikovo graviūra (ksilografija) medyje. Giliaspaudė ant kreidinio pop.. Rėm.11 1/2. 
26 (3518) (xxxx) 4k. Naujieji Vilniaus miesto kvartalai ir Gedimino bokštas. tekstas leituvių ir rusų kalbomis. Tir. 2.4 mln.

pick 1973 m. gruodis. Iš serijos " Pabaltijo respublikų istorijos - architektūros paminklai". A.Kalašnikovo ksilografija. Metalo graviūra I.Mokrousovo. Metalografija su ofsetu ant kreidinio popieriaus. Šuk.12 1/2 : 12. 
27 (4296) (xxxx) 4k. Lietuvos TSR. Trakų pilis. tekstas lietuvių ir rusų kalbomis. Tir. 3.8 mln.

pick 1975 m. xxx. Lietuvių kompozitoriaus ir dailininko M.K.Čiurlionio (1875-1911) 100 metų gimimo sukaktis Dail. K.Juodikaitis. Graviūra ant metalo V.Smirnovo. Iškilioji spauda ir metalografija ant kreidinio popieriaus. Rėm.11 1/2.
28 (xxxx) (xxxx) 4k. Senasis universiteto pastatas (XVIa antroji pusė - XIX a pirmasis ketvirtis, seniausioji dalis - renesanso stiliaus). nauji Universiteto korpusai. tekstas lietuvių ir rusų kalbomis. Tir. 4.4 mln.

pick 1979 m. sausis. Vilniaus Valstybiniam Universitetui 400 metų. A.Žviliaus pieš. graviūra ant metalo L.Majorovos. Iškilioji spauda ir metalografija ant kreidinio popieriaus. Rėm.11 1/2. 
29 (4935) (xxxx) 4k. Senasis universiteto pastatas (XVIa antroji pusė - XIX a pirmasis ketvirtis, seniausioji dalis - renesanso stiliaus). nauji Universiteto korpusai. tekstas lietuvių ir rusų kalbomis. Tir. 4.4 mln.

(x) 19xx m. 
x (x) (xxxx) (x)

6092.jpg 1989 m. birželis. Iš serijos " SSRS tautų epai". I.Martynovo apipavidalinimas pagal A.Manukaitės pieš. Ofsetas ant kreidinio popieriaus. Šuk.12 : 12 1/2. 
14 (6092) (xxxx) 10k. Lietuvos epas "Eglė-žalčių karalienė" Eglės rauda". Tekstas ant ženklo kupono: " Į lietuvių nacionalinę kultūrą giliai iėjo mitologinis kūrinys, epas "Eglė - žalčių karalienė". Šio epo siužetas plačiai naudojamas literatūroje, dramaturgijoje, sceniniame, muzikiniame ir vaizduojamajamame mene. Tir. 3 mln. 

Už pateiktus pašto ženklus šio skirsnio iliustravimui dėkoju Henrikui KEBEIKIUI.


Skirsnis dar nebaigtas.© LietuvosFilatelija, 1997-2000.