2002 metai


jpg

2002.01.26. PDA "Premier Jour"(Pašto ženklui "Žiemos Olimpinės žaidynės"). Dail. K.Katkus

1 Vilnius

jpg

2002.02. 16.  PDA "Premier jour". (Pašto ženklui "Lietuvos Nepriklausomybės diena"). Dail. J.Zovė

2 Vilnius

jpg

2002.03.02. PDA "Premier Jour" (Pašto ženklų serijai "Žymūs žmonės"). Dail. A.Ratkevičienė

3 Vilnius

jpg

2002.03.07-09. PA Tarptautinė pašto ženklų paroda. Dail. A.Dumčius.

4 Miunchenas

2002.03.23. PDA "Premier Jour". (Pašto ženklų serijai " Miestų herbai). Dail L.Ramonienė.

5 Vilnius

jpg

2002.04.06. PDA "Premier jour". (Pašto ženklui "Lietuvos valstybės istorijos archyvui - 150 metų")

6 Vilnius

jpg

2002.04.13. PDA "Premier Jour". (Pašto ženklų serijai "Lietuvos Raudonoji knyga. Plėšrieji žinduoliai").

7  Vilnius

2002.05.01. PA  Lietuvos aeroklubui 75 metai. Dail. G.Pempė

8 Kaunas

2002.05.04. PDA "Premier Jour" (pašto ženklui "Europa. Cirkas"). Dail. H.Ratkevičius.

Vilnius

2002.05.25. PDA "Premier Jour" (pašto ženklui "Vilniaus priešgaisrinei apsaugai 200 metų"). Dail. V.Jasanauskas.

10 Vilnius

2002.05.31 PA "Prienams - 500 metų". Dail. D.Norvaišienė

11 Prienai

2002.06.08. PDA "Premier Jour" (Pašto ženklų serijai "Technikos paminklai. Siaurasis geležinkelis"). Dail. V.Jasanauskas.

12 Panevėžys

2002.06.22. PDA "Premier Jour" (Pašto blokui "Lietuvai 1000 metų). Dail. H.Ratkevičius

13 Vilnius

2002.07.10-20. PA "13-asis Europos akrobatinio skraidymo čempionatas. Dail. T.Strazdas

14 Panevėžys

2002.07.26-31. PA "6-asis Europos jaunimo krepšinio čempionatas".  Dail. R.Baradinskas

15  Alytus

2002.07.26-31. PA 6-asis  Europos jaunimo krepšinio čempionatas. Dail. R.Baradinskas

16  Kaunas

2002.07.31. PDA Ignotui Domeikai 200. Dail. M.Darkūnaitė

17 Vilnius

2002.08.01. PDA Klaipėdos miestui - 750 metų. Dail. A.Kliševičius

18  Klaipėda

2002.08.02-04. PA 6-asis Europos jaunimo krepšinio čempionatas. Dail. R.Baradinskas

19  Vilnius

2002.08.30-09.03. PA Tarptautinė pašto ženklų paroda "Amphilex". Dail. M.Bautrėnienė

20  Amsterdamas

2002.09.07. PDA "Premier Jour" (pašto ženklų serijai "iš muziejų fondų. Maironio lietuvių literatūros muziejus). Dail. G.Pempė.

21  Kaunas

2002.09.07. PA Panevėžio juozo Balčikonio gimnazijai 275 metai. Dail. V.Žigas

22 Panevėžys

2002.09.20. PA Antanui Budriūnui. Dail. S.Luzinas

23  Vilnius

2002.09.27  PA Pirmajai telefono linijai Lietuvoje 120 metų. Dail. V.Jasanauskas

24  Rietavas

2002.10.05  PDA "PremierJour" (pašto ženklui "Iš pašto istorijos"). Dail.H.Ratkevičius

25  Vilnius

2002.10.25.  PA Lietuvos Konstitucijai - 10 metų. Dail. J.Zovė.

26  Vilnius

2002.11.01-03. PA Pašto ženklų paroda. Dail. M.Bautrėnienė.

27  Helsinkis

2002.11.09  PDA "Premier Juor" (pašto ženklų serijai "Šv.Kalėdos ir Naujieji Metai"). Dail. H.Ratkevičius

28  Vilnius

2002.11.16.  PDA Europos vaiko diena. Dail. V.Jasanauskas

29 Vilnius

2002sa_x1.jpg (5922 bytes)

Nuo 2002.02.14 paštuose bandomi firmos "Mylida ir Co" įvairių diametrų (dažniausiai 29, 31 ir 25 mm) datos antspaudai.
© Lietuvos Filatelija., 2002.