2001 metai

(Antspaudų atvaizdai bus įdėti artimiausiu metu)
jpg
2000.11.11-2001.01.06 SKA "Kalėdų paštas"

1  Marijampolė, Kaunas, Klaipėda, Palanga, Panevėžys, Šiauliai, Tauragė, Telšiai, Utena, Vilnius, Vilnius PPC.

jpg 2001.01.13. PDA "Premier Jour"(Pašto ženklui "10 metų tragiškiems sausio įvykiams"). Dail.H.Ratkevičius 

2 Vilnius

jpg
2001.02. 8-11 PA "Tarptautinė filatelijos paroda". Dail. S.Jastiuginas

3 Vilnius

jpg
2001.02.16. PDA "Premier Jour" (Pašto ženklams "Vasario 16-oji"). Dail. J.Zovė

Vilnius

jpg 2001.03.24. PDA "Premier Jour" (Pašto ženklų serijai "Žymūs žmonės"). Dail. A.Ratkevičienė.

Vilnius

jpg 2001.04.14. PDA "Premjier Jour" (Pašto ženklų serijai "Europa. Vanduo - gamtos turtas"). Dail. G.Pempė.

6 Vilnius

jpg 2001.04.18. PA "Jurgiui Šlapeliui -125". Dail. A.Šakalys.

7 Vilnius

jpg 2001.05.12. PDA "Premlier Jour" (pašto ženklų serijai "Lietuvos Raudonojo knyga. Augalai"). Dail. A.Ratkevičienė.

8 Vilnius

jpg 2001.06.09. PDA "Premlier Jour" (pašto ženklų serijai "Technikos paminklai. Tiltai"). Dail. H.Ratkevičius.

Vilnius

jpg 2001.06.09-15. PA "Pasaulinė filatelijos paroda". Dail. S.Jastiuginas.

10  Briuselis

jpg 2001.06.12 PA "Lietuvos Radijui - 75 metai". Dail. V.Jasanauskas.

11  Kaunas

jpg 2001.06.14. PA "Pirmiesiems masiniams Lietuvos gyventojų trėmimams - 60 metų". Dail. J.Zovė.

12  Vilnius

jpg 2001.06.23 PDA Lietuvai -1000". Dail. H.Ratkevičius.

13 Vilnius

jpg 2001.07.01-05. PA "Pasaulio orientavimosi sporto veteranų čempionatas". Dail S.Jastiuginas.

14  Neringa

jpg 2001.07-08. 12. PA "Pirmasis pasaulio moterų sklandymo čempionatas". Dail. S.Jastiuginas.

15 Prienai

jpg 2001.09.14-16. PA "Tarptautinė filatelijos paroda". Dail. S.Jastiuginas.

16  Ryga

jpg 2001.09.15. PDA "Premjier jour" (pašto ženklų serijai "Iš muziejų fondų. Lietuvos liaudies buities muziejus"). Dail. R.Aranauskas.

17  Rumšiškės

jpg 2001.10. 1-7 PA "Lietuvos filatelijos paroda". Dail. V.Jasanauskas

18 Telšiai

jpg 2001.10.04. PDA (Pašto ženklui "Juozui Zikarui 120"). Dail. M.Kairaitienė
19  Kaunas
jpg 2001.10.06. "Premier Jour" (Pašto ženklui "Iš pašto istorijos"). Dail. H.Ratkevičius.
20  Vilnius.
jpg 2001.10.26-28. PA "Tarptautinė pašto ženklų paroda". Dail. S.Jastiuginas.
21   Sindelfingenas
jpg 2001.10.27. PDA "Premier Jour" (Pašto ženklų serijai "Miestų herbai"). Dail A.Každailis.
22  Vilnius
jpg 2001.10.31. PA "Antanui Žmuidzinavičiui - 125". dail. S.Luzinas.
23    Seirijai.
jpg 2001.11.08. PA "Lietuva pirmą kartą pirmininkauja Europos Tarybos Ministrų komitetui". Dail. V.Jasanauskas
24   Vilnius.
jpg 2001.11.17. PDA "Premier Jour" (Pašto ženklų serijai "Šv.Kalėdos ir naujieji metai"). dail. A.Griškevičienė.
25   Vilnius
jpg 2001.11.17. PDA "Premier Jour" (Pašto blokui "J.Basanavičiui - 150"). Dail. A.Griškevičienė.
26   Vilnius.
jpg 2001.11.29  PA J.Grušas - 100". Dail. G.Pempė.

17   Kaunas

jpg Nuo 2001.11.01 naudojamas antspaudas "Europos parkas". Dail. E.Dumčius.
© Lietuvos Filatelija., 2002.