2000 metai

jpg
2000.01.03. PDA "Premier Jour"(Pašto ženklų serijai "Kaltinės paminklų viršūnės"). Dail. V.Jasanauskas

1 Vilnius

jpg
2000.02.16. SA "Vasario 16". Dail. J.Zovė

2 Vilnius

jpg
1999.03.11. PDA "1990 - 2000 10 metų". Dail. V.Katkus.

3 Vilnius

jpg
2000.03.25. PDA "Premier Jour". (Pašto ženklų serijai "Žymūs žmonės). Dail. A.Ratkevičienė. 

4 Vilnius

jpg
2000.04.25. PDA "Premier Jour" (Pašto ženklų serijai "Technikos paminklai. Laikrodžiai). .Dail. R.Martinkus. 

5 Klaipėda

jpg
2000.05.09. PDA "Europa 2000". Dail. K.Katkus.

6 Vilnius

jpg
1999.05.22-28. PA "Tarptautinė pašto ženklų paroda".  Dail. S.Jastiuginas.

7 Londonas

jpg
2000.06.03. PDA "Premier Jour" (Pašto ženklų serijai "Lietuvos Raudonoji knyga. Plėšrieji paukščiai".) Dail.Dail. A.Griškevičienė

8 Vilnius

jpg
2000.06.21-25. PA "Tarptautinė filatelijos paroda" Dail. A.Jastiuginas 

9 Sankt Galenas

jpg
2000.08.26. PDA "Lietuvos jūrų muziejus". Dail. V.Jasanauskas.

10 Klaipėda

jpg
2000.09.02. PDA "XXVII Olimpinės žaidynės" Dail. K.Katkus.

11 Vilnius

jpg
2000.09.16. PA "Pranui Dauniui - 100". Dail. V.Jasanauskas

12 Utena

jpg
2000.09.22. PDA "M.K.Čiurlionis 125". Dail. V.Jasanauskas

13 Kaunas

jpg
2000.10.07. PDA "Premier Jour". (Pašto ženklui "10 metų atkurtos Lietuvos valstybės pašto ženklams") Dail. V.Skabeikienė.

14 Vilnius

jpg
2000.10.7-21. PA "Lietuvos filatelijos paroda". Dail. V.Jasanauskas.

15 Vilnius

jpg
2000.10.21. PDA "Premier Jour". (Pašto ženklų serijai "Miestų herbai".) Dail. G.Bulotaitė.

16 Vilnius

jpg
2000.10.22. PA "Vyskupui Kazimietui Paltarokui 125 metai". Dail. G.Luzinienė

17 Panevėžys

jpg
2000.10.27-29. PA "Tarptautinė pašto ženklų paroda". Dail. S.Jastiuginas.

18 Sindelfingenas

jpg
2000.11.03. PA "Lietuvos monetų kalyklai - 10 metų". Dail. A.Gurskas

19 Vilnius

jpg
2000.11.03-05. PA  "Pašto ženklų paroda". Dail. S.Jastiuginas

20 Helsinkis

jpg
2000.11.11. PDA "Premier Jour". (Pašto ženklų serijai "Šv.Kalėdos ir Naujieji metai".) Dail. A.Gurskas

21 Vilnius

jpg
2000.11.25.PDA "Premier Jour". (Blokui "Didysis 2000 metų jubiliejus".) Dail. R.Čigriejūtė

22 Vilnius

jpg
2000.12.02. PDA "Premier Jour". (Pašto ženklui "Lietuva sutinka III tūkstantmetį".) Dail. A.Akšys

23 Vilnius

jpg
2000.12.04. PA "Lietuvos baletui - 75". Dail. V.Ciparis

24 Vilnius

jpg 2000.12.09. PDA "Premier Jour" (Blokui  "Lietuvos sportininkų sėkmė XXVII Olimpiados žaidynėse"). Dail. S.Jastiuginas

25 Vilnius

jpg
Nuo 2000.04.03 Klaipėdos 3-asis paštas naudoja naujo piešinio datos antspaudą "Senas paštas Klaipėda".