1994 metai


1.jpg
1994.01.16. SA "Lietuvos valstybės kontrolei - 75". Dail. J.Načiulytė

1. Vilnius C

2
1994.02.12. PDA "XVII žiemos olimpinės žaidynės Lillehammer'94". Dail. V.Lisaitis

2. Vilnius C

3
1994.02.16. PDA "Vasario 16". Dail. J.Zovė.

3. Vilnius C

4
Nuo 1994.03.10. KA "Pašto, telekomunikacijų ir informatikos muziejus". Dail. A.Balsevičius..

4. Vilnius.

5
Nuo 1994.03.10. KA "Pašto, telekomunikacijų ir informatikos muziejus" Dail. A.Balsevičius.

5. Kaunas.

6
1994.03.11. "Kovo 11". Dail. T.Lekienė.

6. Vilnius C

7
1994.03.12. SA "Lietuvos aviacijai - 75". Dail. A.Jankauskas

7. Kaunas C

8
1994.03.26. PDA "Premier Jour". Dail. A.Ratkevičienė. (Pašto ženklų serijai "Žymūs žmonės")

8. Vilnius C.

9
1994.04.09. PDA "Premier jour" Dail. A.Každailis. (Standartinei pašto ženklų serijai "Vytis")

9. Vilnius C.

10
1994.04.24. SA "1974 m. Tado Kosciuškos sukilimas". Dail. R.Rozytė.

10. Vilnius C.

12
1994.05.07. PDA "Europa". Dail. K.Katkus.

11. Vilnius C.

11
1994.05.07. SA "Knygnešys 1864-1904-1994" (Spaudos atgavimo 90-mečiui).

12. Kaunas C.

13
1994.05.21. PDA "Premier Jour" (Blokui "100-asis pašto ženklas"). Dail. V.Skabeikienė.

13. Vilnius C.

1994.06.04. SKA "Trakai. Pilis". Dail. K.Katkus.

14. Trakai.

15
1994.06.14. SA "Tautos tremtis. 1941.06.14". Dail. V.Gibavičius

15. Kaunas C.

16
1994.06.25. PDA "Premier Jour". (Pašto ženklų serijai "Žemaičių tautiniai drabužiai"). Dail. K.Paškauskas.

16. Vilnius C.

18
1994.07.06. PDA "Pasaulio lietuvių dainų šventė." Dail. A.Kurtinaitienė.

17. Vilnius C.

17
1994.07.06-16. SA "Lietuvos filatelijos paroda". Dail. R.Baradinskas.

18. Vilnius 5.

19
1994.07.23. PDKA "Premier Jour" (Pašto ženklų serijai "Vytis" 2 lt, 3 lt.'). Dail. K.Katkus.

19. Vilnius C.

20
1994.09.10. PDA "Premier Jour" (Pašto ženklų serijai "Dzūkijos miestų herbai"). Dail V.Skabeikienė.

20. Alytus C.

21
1994.09.20. SA "Lietuvos Šaulių sąjungai - 75". Dail. A.Jankauskas.

21. Kaunas.

22
1994.10.03-10. SKA "Tarptautinė laiško savaitė. Dail. K.Katkus.

22. Vilnius C.

23
1994.10.08. SA "Lietuvos Respublikos prezidentui Kaziui Griniui atminti". Dail. G.Trečiokas.

23. Marijampolė C.

24
1994.10.22. PDA "Premier jour" (Pašto ženklų serijai "Lietuvos Raudonoji knyga. Žinduoliai"). Dail. V.Skabeikienė

24. Vilnius C.

25
1994.10.27. SA "Vilniaus krašto grąžinimo Lietuvai 55-osios metinės". Dail A.Šarutis

25. Vilnius C.

26
1994.11.12. PDA "Premier Jour" (Pašto ženklų serijai "Architektūros paminklai. Rotušė"). Dail. E.Gūzas.

26. Vilnius C.

27
1994.11.19. PDKA "Premier Jour" (Pašto ženklui Nr. 115 "Vytis"). Dail. K.Katkus.

27. Vilnius C.

28
1994.12.03. PDA "Premier Jour" (Pašto ženklui "Šv. Kalėdos"). Dail. I.Načiulytė.

28. Vilnius C.

29
1994.12.04 - 1995.01.06. SA "Kalėdinis paštas. Dail. I.Načiulytė.

29. Druskininkai

30. Kaunas

31. Klaipėda

32. Palanga

33. Panevėžys

34. Šiauliai

35. Vilnius

36. Vilnius PPC.

KA 1994-30
PASTABA: Nuo 1994.08.25 dalis Lietuvos paštų pradėjo naudoti naujo pavyzdžio kalendorinius žymeklius (pavyzdys pateikiamas).


© Lietuvos Filatelija, 1997.