1991 metai


6
1991. 02.16. PDA "Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo metinės (1918.02.16.)" (Pašto ženklų serijai "Lietuvos valstybės atkūrimo diena"). Dail V.Skabeikienė.

1. Vilnius C
 

7
1991.02.23. SA "Istoriko ir diplomato Petro Klimo 100-sios gimimo metinės. Dail. L.Šlenys.

2. Marijampolė.

8
1991.03.11. SA "Lietuvos respublikos atkūrimo pirmosios metinės." Dail. M.Jasilionytė.

3. Vilnius C

9
1991.06.14. SA "Lietuvos gyventojų deportacijos pradžios 50-etis." Dail. J.Zovė.

4. Vilnius C

10
1991.06.22. SA "1941 metų karo pradžios ir antrosios okupacijos 50-etis". Dail. J.Zovė.

5. Vilnius C

11
1991.07.27 - 08.04. SA "IV Pasaulio lietuvių sporto žaidynės" Dail. V.Lisaitis.

6. Vilnius C

7. Kaunas C

12
1991.07.27 - 08.04. SA "IV Pasaulio lietuvių sporto žaidynės". Dail. S.Kruopis.

8. Joniškis

13 1991.08.20. PDA "Premier Jour". (Pašto ženklų serijai "Lietuvos alpinistų žygis į Everestą", Nr.28,29).

9. Vilnius C

14
1991.09.21. SA "200 metų Šiaulių miesto savivaldai". Dail. V.Puronas.

10. Šiauliai C

15
1991.09.28. SA "Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino mirties 650-osios metinės". Dail. K.Katkus.

11. Vilnius C

16
1991.09.28. SA "Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino mirties 650-osios metinės. Dail. K.Katkus.

12. Trakai.

17
1991.11.21. SA "Premier Jour". (Pašto ženklų serijai "Lietuvos Raudonoji knyga", Nr. 33,34). Dail. K.Paškauskas.

13. Vilnius C

18
1991.12.06. SA "Telšių miesto savivaldai - 200 metų" Dail. L.Valužienė.

14. Telšiai.

19
1991.12.21. SA "100 metų krepšiniui". Dail. K.Katkus.

15. Kaunas C

19
1991.12.22. SA "100 metų krepšiniui." Dail. K.Katkus. (Vilniaus antspaudo siužetas toks pat kaip Kauno, tik skiriasi antspaudavimo vieta, data, storesnė apskritimo linija ir plonesnis užrašo "VILNIUS-C" šriftas).

16. Vilnius C


© Lietuvos Filatelija,1997.