Bendrieji paaiškinimai

Lietuvos pašto ženklų kataloge aprašyti nepriklausomos Lietuvos Respublikos oficialių pašto organizacijų išleisti pašto ženklai. Visa lietuviškų pašto ženklų leidyba susideda iš dviejų etapų: 1918-1940 metai ir nuo 1990 metų. Kadangi, šių laikotarpių ženklų kokybė, paplitimas, žinios apie juos ir kiti dalykai labai skiriasi, o taip pat šių etapų ženklai aprašyti remiantis skirtingais šaltiniais, paaiškinimai apie šias dvi katalogo dalis taip pat bus duodami atskirai.

Šis pašto ženklų katalogas yra skirtas tik susipažinimui su anksčiau leistais ir dabar leidžiamais lietuviškais ženklais. Todėl, čia pateikiami tik svarbiausi duomenys apie ženklus, tiek teksto apimtimi, tiek ženklo atvaizdo kokybe. Išsamią informaciją apie Lietuvos pašto ženklus ir lituanistinę filateliją galite rasti specializuotuose leidiniuose, kurių bibliografija yra pastoviai papildoma šiame tinklapyje.

1918-1940 metai

Aprašant 1918-1940 metų pašto ženklus vadovautąsi keliais šaltiniais, tačiau ženklų numeracija ir pagrindiniai aprašymo principai paimti iš "Lietuviškų ženklų katalogas 1942 metams", kurį išleido J.Ubartas ir kuris buvo atspausdintas Kaune, valstybinėje spaustuvėje "Šarūnas". Šio laikotarpio pašto ženklai dažnai dėl netobulos spausdinimo technologijos turi daugybę įvairių atmainų piešinio, perforacijos spalviniu ir kitais požiūriais. Šiame kataloge šios atmainos aprašytos labai paviršutiniškai, o gal dažnai ir problematiškai, ypač tai liečia spalvų atmainas. Neretai ir ženklo spalvos apibūdinimas gali būti netikslus, kadangi ribos tarp vieno ar kito atspalvio esant tų laikų spausdinimo kokybei labai nedidelės. Tačiau šio virtualuas katalogo tikslas pirmoje eilėje yra tik supažindinti su Lietuvos pašto ženklais, o ne leistis į gilesnes studijas. Pašto ženklų atvaizdo aprašymas pateikiamas laisva forma.

Šiame kataloge pašto ženklai aprašomi tokia tvarka: eilės numeris pagal J.Ubarto ženklų katalogą; nominalas; ženklo atvaizdo aprašymas, spalvos; tiražas.

Apibūdinant visą pašto ženklų laidą pateikiama laidos pasirodymo data, dailininkai, perforacija, vandenženklių apibūdinimas, ženklo formatai, ženklų kiekis lape ir kiti duomenys. Čia taip pat duodamos kai kurios pastabos apie ženklų atmainas, jų išleidimo ir platinimo ypatybes ir kt. Jeigu duomenys nepateikiami, vadinasi, tai nežinoma arba nerasta.

Atmainų žymėjimo sutartiniai ženklai: A,B,C... (didžiosios abėcėlės raidės) po eilės numerio reiškia perforavimo būdus; F reiškia spaudos arba spalvų klaidas; a,b,c...(pirmosios mažosios abėcėlės raidės) po eilės numerio pažymi spalvų atmainas; x,y,z... (paskutinės mažosios abėcėlės raidės) pažymi popieriaus ir vandenženklių atmainas; n neperforuotas; w vandenženklių atmainos; I, II, III... po eilės numerio pažymi spaudos klaidas, laidų būdingumus, atspaudo klaidas (atspaudo klaidas reikia laikyti tokias klaidas, kurios atsiranda dėl spaudos klišių sugadinimų).

Nuo 1990 metų

Aprašant pašto ženklus nuo 1990 metų vadovaujamąsi Leidybos centro "Pašto ženklas" išleistais katalogais ir kiekvieną ketvirtį leidžiama "Ekspres informacija", o taip pat filatelistų A.Jankausko ir A.Jonušo kasmet leidžiamais katalogais. Pašto ženklai numeruojami nuo 1990 metų, o skliausteliuose pateikiamas J.Ubarto katalogo numeracijos tęsinys. Kai kurie duomenys apie pašto ženklus pateikiami ir iš kitų šaltinių.

Kai kurie pašto ženklai spausdinami ant popieriaus su "V" - "Veržė" (vertikalios linijos) vandenženkliais. Ženklų atmainos šio laikotarpio skyriuje nurodomos tik tada, kai jas pateikia oficialios pašto ženklų leidimo organizacijos.

Ženklų atvaizdai ne visada atitinka realaus ženklo atvaizdo proporcijas, todėl palyginimo būdu spręsti apie ženklo dydį nereikėtų, tam yra pateikiami ženklų matmenys.Lithuanian Link Exchange
Lithuanian Link Exchange


© Lietuvos Filatelija, 1997.