2001 metai

2001 m. sausio 13 d. 10 metų tragiškiems sausio 13-osios įvykiams. Dail. H.Ratkevičius. Ofsetas. Kreidinis popierius. ženklas 30x40 mm, kuponas 30x40 mm. Spausdino Budapešto vertybinių popierių spaustuvė
292 (x) 1 Lt. Vilniaus televizijos bokštas su trispalve 0,5 mln

2001 m. vasario 16 d. Vasario 16-osios signatarai. Dail. J.Zovė. Ofsetas. Kreidinis popierius, Ženklai 45x26,7 mm. Spausdino Budapešto vertybinių popierių spaustuvė.
293 (x) 1 Lt S.Banaitis (1866-1933) - Nepriklausomybės akto signataras. 0,5 mln
294 (x) 1 Lt J.Staugaitis (1866-1943) - Nepriklausomybės akto signataras. 0,5 mln.

2001 m. kovo 24 d. Žymūs žmonės. J.Mikėnas,  P.Vaičaitis, P.Vileišis. Dail. A.Ratkevičienė. Ofsetas. Kreidinis pop. Ženklai 35x30 mm. Spausdino Budapešto vertybinių popierių spaustuvė.
295 (x) 1 Lt Skulptorius J.Mikėnas (1901-1964) 0,5 mln.
296 (x) 1 Lt Poetas J.Vaičaitis (1876-1901) 0,5 mln.
297 (x) 1,60 Lt Inžinierius P.Vileišis (1857-1926) 0,5 mln.

2001 m. balandžio 14 d.  Europa. Vanduo,  gamtos turtai. Dail. G.Pempė. Ofsetas. Kreidinis pop. Spausdino Budapešto vertybinių popierių spaustuvė.
298 (x) 1,70 Lt Trakai. Galvės ežeras. 0,5 mln.
299 (x) 1,70 Lt Nemunas ties Zapyškiu. 0,5 mln

2001 m. gegužės 12 d.  Lietuvos raudonoji knyga. Augalai. Dal. A.Ratkevičienė. Ofsetas. Kreidinis pop. Spausdino Budapešto vertybinių popierių spaustuvė.
300 (x) 2 Lt Vandeninė plaumuonė (Nymphoides peltata (S. G. Gmelin) Kuntze) 0,5 mln
301 (x) 3 Lt Tyrulinė erika (Erica tetralix L.) 0,5 mln

2001 m. birželio 9 d.  Technikos paminklai. Tiltai. Dal. A.Ratkevičius. Ofsetas. Kreidinis pop. Spausdino Budapešto vertybinių popierių spaustuvė.
302 (x) 1 Lt Paplaujos tiltas per Vilnią, Vilniuje. Pastatytas 1882 m.  0,5 mln.
303 (x) 1,30 Lt Pakruojo dvaro sodybos tiltas-užtvanka per Kruoją. Pastatytas 1821 m. 0,5 mln.

2001 m. birželio 23 d.  BLOKAS. Lietuvai - 1000 metų. Dal. A.Ratkevičienė. Ofsetas. Kreidinis pop. Spausdino Budapešto vertybinių popierių spaustuvė.
304 (x) 8 Lt Lietuvai - 1000 metų. (Blokas iš keturių ženklų, kurių nominalai po 2 Lt ir dviejų kuponų. Ženkluose ir kuponuose pavaizduota: Lietuvos vėliava, herbas, Vilniaus vaizdas, Lietuvos žemėlapis ir Lietuvos vieta Europos žemėlapyje) 0,05 mln.

2001 m. rugsėjo 15 d. BLOKAS ir ženklas. Baltijos pajūrio gamta (bendra laida su Latvija ir Estija). Dailininkai V.Jasanauskas (pašto ženklas), V. Lillemets (blokas). Ofsetas. Kreidinis popierius. Spausdino Joh. Enshede vertybinių popierių spaustuvė Harleme, Olandijoje.
305 (x) 1 Lt Palanga. Pajūrio vaizdas. 0,5 mln
306 (x) 6 Lt Palanga (Lietuva), Lahemaa Estija), Vidzeme (Latvija). Baltijos pajūrio vaizdai. (Bloke trys ženklai po 2 Lt.) 0,05 mln

2001 m. rugsėjo 22 d.  Iš muziejų fondų. Lietuvos liaudies buities muziejus. Dailininkas R. Aranauskas.
Ofsetas. Kreidinis pop. Spausdino Budapešto vertybinių popierių spaustuvė.
307 (x) 1 Lt Pirkia iš Kirdeikių kaimo. XIX a.  0,5 mln
308 (x) 2 Lt Troba iš Darbėnų apyl.  XIX a.  0,5 mln

2001 m. spalio 4 d.  J.Zikaro 120-osios gimimo metinės. Dailininkė M. Kairaitienė. Ofsetas. Kreidinis pop. 
Spausdino Budapešto vertybinių popierių spaustuvė.
309 (x) 3 Lt. J.Zikaro skulptūra "Liūdesys". 0,5 mln.

2001 m. spalio 6 d.  Iš pašto istorijos. Dailininkas H. Ratkevičius. Ofsetas. Kreidinis pop. Spausdino Budapešto vertybinių popierių spaustuvė.
310 (x) 1 Lt LDK S.Batoras reglamentuoja pašto darbą (1583 m.) Stilizuotas piešinys. 0,5 mln.

2001 m. spalio 27 d. Miestų herbai. Lazdijai, Biržai, Veliuona. Dailininkai A. Každailis, E. Skuja, J. Galkus.
Ofsetas. Kreidinis pop. Spausdino Budapešto vertybinių popierių spaustuvė.
311 (x) 1 Lt Lazdijai 0,5 mln
312 (x) 1,30 Lt Biržai 0,5 mln
313 (x) 1,70 Lt Veliuona 0,5 mln

2001 m. lapkričio 10 d. Šv. Kalėdos ir Naujieji metai. Dailininkė A. Griškevičienė. Ofsetas. Kreidinis pop.
Spausdino Budapešto vertybinių popierių spaustuvė.
314 (x) 1 Lt Žiemos rūpesčiai 0,5 mln
315 (x) 1,70 Lt Kūdykėlio Jėzaus lopšys 0,5 mln

2001 m. lapkričio 17 d. BLOKAS. J.Basanavičiaus 150-osios gimimo metinės. Dailininkė A. Griškevičienė. Ofsetas. Kreidinis pop. Spausdino Budapešto vertybinių popierių spaustuvė.
316 (x) 5 Lt. Pašto ženkle - J.Basanavičiaus (1851-1927) portretas. Kairėje ištrauka iš Lietuvos nepriklausomybės 1918 m. vasario 16 d. Akto. 0,05 mln.© Lietuvos Filatelija, 2001.