1999 metai

1999 m. sausio 23 d. Blokas. M.Daukšos "Postilei" 400 metų. Dail. B.Leonavičius. Blokas 60x66 mm. Ženklas 32x41.5 mm. Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdino Budapešto Valstybinė spaustuvė. [PDV (FDC 1999-1, SL (1999-1)]
jpg
227 (x) 5,90 Lt "Postilės" titulinis lapas 0.060 mln

1999 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės diena. Dail J.Zovė. Ženklas 47x27 mm. Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdino Budapešto valstybinė spaustuvė. [PDV (FDC 1999-2), SL (1999-2)].  Lapo 1, 3, 5, 9 horizontaliose juostelėse pašto ženklai 25,60 mm aukščio, o 2, 4, 6, 8 ir 10 juostelėse - 26,75 mm.
jpg jpg
228 (x) 70 ct Nepriklausomybės akto signataras P.Klimas (1891-1969) 0.50 mln
229 (x) 70 ct Nepriklausomybės akto signataras D.Malinauskas (1869-1942) 0.50 mln

1999 m. kovo 19 d. Žymūs žmonės. Dail. A.Ratkevičienė. Ženklas 35,3x30 mm. Dant. 13x13 1/4. Lape 50 (10x5) vnt. Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdino Budapešto valstybinė spaustuvė. [ PDV (FDC 1999-3),  SL (1999-3)].
jpg jpg jpg
230 (x) 70 ct Rašytojas Augustinas Gricius (1899-1972) 0.5 mln
231 (x) 70 ct Chemikas Juozas Matulis (1899-1993) 0.5 mln
232 (x) 1.35 Lt Kalbininkas Pranas Skardžius (1899-1975) 0.5 mln

1999 m. kovo 27 d. NATO 50 metų. Dail. K.Katkus. Ženklas 29,95x40  mm.Dant. 14. Lape 50 (10x5). Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdina Budapešto valstybinė spaustuvė. [ PDV (FDC 1999-4),  SL(1999-4) ]
jpg
233 (x) 70 ct NATO 50-čio emblema. Lietuvos vėliava 0.5 mln

1999 m. balandžio 10 d. EUROPA. Nacionaliniai parkai . Dail. V.Jasanauskas (Kuršių Nerijos nacionalinis parkas), K.Katkus (Aukštaitijos nacionalinis parkas). Ženklai 35x30 mm. Lape 10 vnt. Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdino   Budapešto valstybinė spaustuvė. 
jpg jpg
234 (x) 1,35 Lt Aukštaitijos nacionalinis parkas 0,5 mln
235 (x) 1,35 Lt Kuršių Nerijos nacionalinis parkas 0,5 mln

1999 m. balandžio 24 d. Standartinė laida. Tautiniai ornamentai Dail. A.Načiulis. Ženklas 22x25,5 mm. Lape 100 (10x10) vnt. Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdino SPAB spaustuvė "Spindulys".
jpg jpg jpg
236 (x) 0,10 Lt Vyčio kryžius 0,5 mln
237 (x) 0,20 Lt Vyčio kryžius 0,5 mln
238 (x) 0,70 Lt Vyčio kryžius 1,5 mln

1999 m. gegužės 01 d. Europos tarybai  50 metų. Dail. V.Jasanauskas. Ženklas 30x40  mm.  Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdino  SPAB spaustuvė "Spindulys".. 
jpg
239 (x) 70 ct Europos tarybos 50-ečio emblema 0,5 mln

1999 m. gegužės 8  d.  Technikos paminklai. Malūnai. Dail. S.Knezekytė. Ženklas 30x37  mm.  Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdino   SPAB spaustuvė "Spindulys".
jpg jpg
240 (x) 70 ct Melnių vėjo malūnas 0,5 mln
241 (x) 70 ct Pumpėnų vėjo malūnas 0,5 mln

1999 m. birželio 12 d. Lietuvos raudonoji knyga. Kamanės. Dail. G.Pempė. Ženklas 30x35,5 mm. Lape 10 vnt. Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdino Budapešto valstybinė spaustuvė
jpg jpg
242 (x) 70ct Stepinė gauruotakoji bitė 0,5 mln
243 (x) 2 lt Stepinė kamanė 0,5 mln

1999m. liepos 3 d. Iš pašto istorijos. Dail.  A.Jankauskas. Ofsetas. Popierius kreidinis. Ženklas 40x30 mm. Perf. 14. Lape 50 (5x10) ženklų. Spausdino SPAB spaustuvė "Spindulys" [FDC]
jpg
244 (x) 70 ct Pasaulinei pašto sąjungai 125 metai 0,5 mln.

1999m. liepos 31 d. Lietuvos filatelistų sąjungai - 75 metai. Dail.  S.Jastiuginas. Ofsetas. Popierius kreidinis. Ženklas 40x30 mm. Perf. 14. Lape 25 (5x5) ženklai. Spausdino SPAB spaustuvė "Spindulys" [FDC]
jpg
245 (x) 70 ct LFS emblemos, Lietuvos pašto ženklai 0,5 mln.

1999 m. rugpjūčio 11 d. Standartinė serija. Tautiniai ornamentai. (Pakartota ankstesnė 1999 m. laida). Dail. A.Načiulis. Ženklai 22,1x25,6 mm. Perf. 13 1/2x 13 1/4. Lape 100 (10x10) vnt. Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdino SPAB spaustuvė"Spindulys" Kaune. [FDC]
jpg jpg
236a (x) 10 ct Tautiniai ornamentai 0,5 mln
238a (x) 70 ct Tautiniai ornamentai 2 mln

1999 m. rugpjūčio 20 d. BLOKAS. Pirmajam viešam spektakliui - Keturakio "Amerika pirtyje" - 100 metų". Dail. S.Jastiuginas. Ofsetas. Popierius kreidinis. Ženklai 32x41.5 mm. Perf. 12 1/2. Blokas 99x59 mm. Spausdino Budapešto vertybinių popierių spaustuvė. [FDC]
jpg
246 (x) 4 Lt Spektaklio dalyviai ir organizatoriai 0,06 mln
(x) 4 Lt Pirmojo spektaklio afiša

1999 m. rugpjūčio 20 d. Standartinė laida. Tautiniai ornamentai. (Pakartotina 1998 metų ženklo Nr. 223 laida.). Dail. A.Načiulis. Ženklas 22x22.5 mm. Perf. 131/2x13 1/4. Lape 100 (10x10) vnt. Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdino SPAB "Spindulys Kaune. 
jpg
247 (x) 5 ct Ornamentas "Vyčio kryžius" 0,5 mln

1999 m. rugpjūčio 23 d. Baltijos kelias. Dail. V.Skabeikienė. Ofsetas. Popierius kreidinis. Ženklas 29x40 mm. Perf. 12 1/2x12 3/4. Lape 50 (5x10) ženklų. Spausdino Joh. Enschede vertybinių popierių spaustuvė Haarleme, Olandijoje. [FDC]
jpg
248 (x) 1 Lt Baltijos kelio dalyviai Lietuvoje 0.50 mln

1999 m. rugpjūčio 23 d. BLOKAS. Baltijos kelias. Dail. V.Lillemets. Ofsetas. Popierius kreidinis. Ženklas 29x40 mm. Perf. 12 1/2x12 3/4. Blokas 110x72 mm. Spausdino Joh. Enschede vertybinių popierių spaustuvė Haarleme, Olandijoje. [FDC]
jpg
249 (x) 2 Lt Baltijos kelio dalyviai Lietuvoje (Dail. V.Skabeikienė) 0.10 mln
2 Lt Baltijos kelio dalyviai Estijoje (Dail. V.Lillemets)
2 Lt Baltijos kelio dalyviai Latvijoje (Dail. A.Ozola)

1999 m. rugpjūčio 28 d. Laisvės kovų minėjimo metai Lietuvoje. Dail. J.Zovė. Ofsetas. Popierius kreidinis. Ženklas 30x40 mm. Perf. 14. Lape  50 (10x5) ženklų. Spausdino SPAB spaustuvė "Spindulys". [FDC]
jpg
250 (x) 70 ct Lietuvos laisvės kovotojų ženklas 0,50 mln

1999 m. rugsėjo 18 d. Miestų herbai. Dail. R.Miknevičius, A.Tarabilda, J.Galkus. Ofsetas. Popierius kreidinis. Ženklai 30x37 mm. Perf.13 1/4x13. lape (5x10) ženklų. Spausdino Budapešto valstybinė spaustuvė Vengrijoje. [FDC]
jpg jpg jpg
251 (x) 70 ct Marijampolė (Dail. R.Miknevičius) 0,50 mln
252 (x) 70 ct Šiauliai (Dail. A.Tarabilda) 0,50 mln
253 (x) 1.35 Lt Rokiškis (Dail. J.Galkus) 0,50 mln

1999m. spalio  9 d. Iš muziejų fondų. Dail.  V.Jasanauskas. Ofsetas. Popierius kreidinis. Ženklas 30x50 mm. Spausdino SPAB spaustuvė "Spindulys" [FDC]
jpg jpg
254 (x) 70 ct Kariuomenės vado gen. S.Žukausko kardas. 1927 m. 0,5 mln.
255 (x) 3 Lt LDK Husarų šarvų komplektas. VII a. 0,5 mln

1999m. spalio 23 d. Simono Stanevičiaus 200-osios gimimo metinės. Dail. N.Šaltenytė. Ofsetas. Popierius kreidinis. Ženklas 40x30 mm. Spausdino SPAB spaustuvė "Spindulys" [FDC]
jpg
256 (x) 70 ct S.Stanevičiaus pasakėčios "Meška ir arklys" motyvas 0,5 mln.

1999m. lapkričio 13 d. Šv.Kalėdos ir Naujieji Metai. Dail. T.Balčiūnaitė. Ofsetas. Popierius kreidinis. Ženklai 29,2x45 mm. Spausdino Budapešto vertybinių popierių spoaustuvė. [FDC]
jpg jpg
257 (x) 70 ct Žiemos simfonija 3 mln.
258 (x) 1,35 Lt Kalėdinė daina 0,5 mln© Lietuvos Filatelija, 1999.