1998 metai


1998 m. sausio 17 d. XVIII Žiemos olimpinės žaidynės. Dail. V.Jasanauskas. Ženklas 30x37 mm. Dant. 14. Lape 50 (10x5) vnt. Ofsetas. Popierius kreidinis. Ženklai atskirose eilutėse kortiški. Lapų pakraščiai su užrašais. Spausdino SPAB "Spindulys" Kaune. [ FDC ]
197.jpg
197 (x) 1.20 lt Dailusis čiuožimas 0.5 mln


1998 m. sausio mėn.22 d. Standartinė laida. Tautiniai ornamentai. (Pakartotinas 1997 metų ženklo Nr. 188 leidimas. A.Načiulis. Ženklas 22x25,5 mm. Lape 100 (10x10) vnt. Dant. 13 3/4x13 3/4. Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdino SPAB "Spindulys" Kaune. [ FDC ]
197.jpg
198 (x) 50 ct Ornamentas "Vyčio kryžius" 3 mln


1998 m. vasario 16 d. Lietuvos nepriklausomybės diena. Dail. J.Zovė. Ženklai 45x26.25 mm. Dant. 13 1/4x12 1/2. Lape 50 (5x10) vnt. Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdino Budapešto valstybinė spaustuvė. [ FDC ]
199.jpg 200.jpg
199 (x) 50ct A.Petrulis (1873-1928) - Nepriklausomybės akto signataras 0.50 mln
200 (x) 90 ct J.Ðernas (1888-1926) - Nepriklausomybės akto signataras 0.50 mln


1998 m. vasario 16 d. BLOKAS. Lietuvos valstybės nepriklausomybės 80-osios metinės. Dail. V.Jasanauskas. Blokas 123,5x50 mm, pašto ženklas - 27.5x37 mm. Dant. 12 1/4x11 1/2. Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdino Budapešto valstybinė spaustuvė. [ FDC ]
201.jpg
201 (x) 6.60 Lt Nepriklausomybės akto tekstas Vyties fone, dešinėje - Nepriklausomybės akto signatarai. 0.06 mln


1998 m. vasario 16 d. BLOKAS. Tautiškai giesmei - 100 metų. Dail G. V.Jasanauskas. Blokas 90x60 mm, ženklas - 37x51 mm. Dant. 12 1/2. Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdino Budapešto valstybinė spaustuvė. [FDC ]
202.jpg
202 (x) 5.20 Lt Ženkle - "Tautiškos giesmės" tekstas ir paminklas V.Kudirkai, Šalia ženklo dešinėje - "Tautiškos giesmes" partitūra. 0.06 mln


1998 m. kovo 26 d. Lėktuvų konstruktoriui, lakūnui V.Gustaičiui - 100 metų. Dail. V.Pempė. Ženklai 40x30 mm. Dant. 14. Lape 50 (5x10) vnt. Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdino SPAB "Spindulys" Kaune. [FDC, atvirukai-maksimum]
203.jpg 204.jpg
203 (x) 2 lt A.Gustaičio portretas, lėktuvas ANBO-41. 0.5 mln
204 (x) 3 lt Lėktuvas ANBO-VII 0,5 mln


1998 m. balandžio 18 d. "Europa". Dail. K.Katkus. Ženklas 30x35,3 mm. Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdino Budapešto valstybinė spaustuvė.
205.jpg
205 (x) 1,20 lt Dainų šventės dalyvės tautiniais rūbais 0.5 mln


1998 m. balandžio 25 d. Žymūs žmonës. Dail. A.Ratkevičienė. Ženklas 35,3x30,3 mm. (206), 50x30,4 mm (207-208). Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdino Budapešto valstybinė spaustuvė.
206.jpg 207.jpg 208.jpg
206 (x) 90 ct Tadas Ivanauskas (1882-1970) 0.5 mln
207 (x) 90 ct Jurgis Baltrušaitis (1873-1944), Jurgis Baltrušaitis (1903-1988) 0,5 mln
208 (x) 90ct Stasys Lozoraitis (898-1983), Stasys Lozoraitis (1924-1994) 0,5 mln.


Nuo 1998 m. birželio 1 d. Lietuvos paštas išleidžia į apyvartą tokių nominalų pašto automatų ženklus: 1.70 Lt, 1.80 Lt, 2.10 Lt, 2.40 Lt, 2.75 Lt, 2.90 Lt, 3.10 Lt, 3.35 Lt. Nominalai spausdinami ant ruošinio pašto automatų ženklams, naudoto nuo 1995 m. spalio 9 d.


1998 m. birželio mėn.1 d. Standartinė laida. Tautiniai ornamentai. (Pakartotinas 1997 metų ženklo Nr. 188 leidimas.) A.Načiulis. Ženklas 22x25,5 mm. Lape 100 (10x10) vnt. Dant. 13 3/4x13 3/4. Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdino SPAB "Spindulys" Kaune. [ FDC ]
209.jpg
209 (x) 70 ct Ornamentas "Vyčio kryžius" 3mln


1998 m. birželio mėn. 23 d. VI pasalio lietuvių sporto žaidynės. II Lietuvos Tautinė olimpiada. Dail. K.Katkus. Ženklas 36,95x30 mm. Lape 50 (5x10) vnt. Dant. 14. Ofsetas. Popierius kreidinis. Ženklai atskiruose stulpeliuose kortiški. Spausdino SPAB "Spindulys" Kaune. [ PDA ]
210.jpg
210 (x) 1.35 Lt Šuolininkas 0.5 mln


1998 m. liepos mėn. 7 d. Standartinė laida. Tautiniai ornamentai. Dail. A.Načiulis. Ženklas 22x25.5 mm. Dant. 13 3/4x13 1/4. Lape 100 (10x10) vnt. Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdino SPAB "Spindulys" Kaune. [ PDA ]
211.jpg
211 (x) 35 ct "Vyčio kryžius" 2 mln


1998 m. liepos 11 d. Lietuvos Raudonoji knyga. Žuvys. Dail. G.Pempė. Ženklas 36.80x30 mm. Dant. 13x13 1/4. Lape 10 (2x5) vnt. Lapų pakraščiai su užrašais. Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdino Budapešto valstybinė spaustuvė.
212.jpg 213.jpg
212 (x) 1.40 Lt Ežerinis sykas 0.5 mln
213 (x) 1.40 Lt Lašiša 0.5 mln


1998 m. rugsėjo mėn. 12 d. Miestų herbai. Dail. J.Galkus (214), A.Každailis (215), R.Miknevičius (216). Ženklai 30x37 mm. Dant. 13 1/4x13. Lape 50 (5x10) vnt. Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdino Budapešto valstybinė spaustuvė. [ PDA ]
jpg jpg jpg
214 (x) 70 ct Kernavė 0.5 mln
215 (x) 70 ct Trakai 0.5 mln
216 (x) 1.35 Lt Kaunas 0.5 mln


1998 m. spalio mėn. 9 d. Iš Lietuvos pašto istorijos. Dail. H.Ratkevičius. Ženklas 37x30 mm. Dant. 14. Lape 50 (5x10) vnt. Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdino SPAB "Spindulys" Kaune. [ PDA ]
217.jpg
217 (x) 70 ct Pašto traktas Vilnius-Krokuva. 0.5 mln


1998 m. spalio mėn. 9 d. Iš Lietuvos pašto istorijos. Dail. H.Ratkevičius. Blokas 55x86 mm. Ženklas 40x30 mm. Dant. 12. Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdino Budapešto vertybinių popierių spaustuvė. [ PDA ]
jpg-blokas
218 (x) 1 Lt Lietuvos Respublikos paštui - 80 0.060 mln


1998 m. spalio 17 d. Iš muziejų fondų. Apipavid. V.Jasanauskas. Ženklai 45x35.3 mm. Dant. 13 1/3x13. Lape 50 (5x10) vnt. Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdino Budapešto valstybinė spaustuvė. [ PDA ]
jpg jpg
219 (x) 70ct A.Žmuidzinavičius (1876-1966). "Per kiaurą naktį". 0.5 mln
220 (x) 1.35 Lt J.Marčevskis (1825-1883). "Vilnius.Bernardinų sodas". 0.5 mln


1998 m. lapkričio 14 d. Šv.Kalėdos ir Naujieji metai. Dail. dail. I.Načiulytė. Ženklai 33.75x48.1 mm. Dant. 12 1/2. Lape 50 (10x5) vnt. Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdino Budapešto valstybinė spaustuvė. [ PDA ]
jpg jpg
221 (x) 70 ct Pasakiška Nujųjų Metų naktis 3 mln
222 (x) 1.35 Lt Kalėdos 1 mln


1998 m. lapkričio 21 d. Standartinė laida "Tautiniai ornamentai" Dail. A.Načiulis. Ženklai 22x25.55 mm. Dant. 13 3/4x13 1/4. Lape 100 (10x10) vnt. Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdino SPAB "Spindulys" Kaune. [ PDA ]
jpg jpg jpg
223 (x) 5 ct "Vyčio kryžius" 0.5 mln
224 (x) 10 ct "Vyčio kryžius" 0.5 mln
225 (x) 20 ct "Vyčio kryžius" 0.5 mln.


1998 m. gruodžio 24 d. Adomo Mickevičiaus (1798-1855) 200-osios gimino metinės. Dail. K.Katkus. Ženklas 30x40 mm. Dant. 14. Lape 50 (10x5) vnt. Ženklai eilutėse kortiški. Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdino SPAB "Spindulys" Kaune. [ PDA ]
jpg
226 (x) 70 ct A.Mickevičiaus paminklas Vilniuje. Skulp. G.Jokūbonis. 0.5 mln

Lithuanian Link Exchange
Lithuanian Link Exchange


© Lietuvos Filatelija,1998.