1997 metai


1997 m. sausio 23 d. Žymūs žmonės. Dail. A.Ratkevičienė. Ženklas 35.2x30 mm. Dant. 13x13 1/4. Lape 50 (10x5) vnt. Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdino Budapešto valstybinė spaustuvė.
169 170 171
169 (x) 50 ct Ieva Simonaitytė (1897 - 1978) 0.5 mln
170 (x) 90 ct Jonas Šliūpas (1861 - 1944) 0.5 mln
171 (x) 1.20 Lt Vladas Jurgutis (1885 - 1966) 0.5 mln


1997 m. vasario 15 d. BLOKAS. Pirmajai lietuviškai knygai - Mažvydo katekizmui - 450 metų. Dail. B.Leonavičius. Ženklas 27.6x37 mm. Dant. 12 1/2x11 1/4. Blokas 94x56 mm. Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdino Budapešto valstybinė spaustuvė.
173-blokas
173 (x) 4.80 Lt Pirmajai lietuviškai knygai - 450 metų. 0.08 mln


1997 m. vasario 15 d. Pirmajai lietuviškai knygai - Mažvydo katekizmui - 450 metų. Dail. B.Leonavičius. Ženklas 30x36.7 mm. Dant. 13 1/4x13. lape 50 (5x10) vnt. Popierius kreidinis. Ofsetas. Spausdino Budapešto valstybinė spaustuvė.
172
172 (x) 50 ct Pirmajai lietuviškai knygai - 450 metų. 0.5 mln.


1997 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės diena. Dail. J.Zovė. Ženklas 45x26.25 mm. Dant. 13 1/4x13. Lape 50 (5x10) vnt. Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdino Budapešto valstybinė spaustuvė.
174 175
174 (x) 50 ct Nepriklausomybės akto signataras M.Biržiška (1882-1962) 0.5 mln.
175 (x) 50 ct Nepriklausomybės akto signataras K.Šaulys (1872-1964) 0.5 mln.


1997 m, vasario 25 d. BLOKAS. Lietuvos vėliava - pasaulio viršukalnėse. Dail. G.Jonaitis. Ženklas 37x27.6 mm. Dant. 11 1/2x 12 1/4. Blokas 80x60 mm. Spausdino Budapešto valstybinė spaustuvė.
176-blokas
176 (x) 4.80 Lt Lietuvos vėliava - pasaulio viršukalnėse. 0.08 mln


1997 m. balandžio 5 d. Standartinis ženklas. Vytis. Dail. A.Každailis. Ženklas 22x25.5 mm. Dant. 13 3/4x13 1/2. lape 100. Popierius kreidinis. Spausdino SPAB "Spindulys". ( 10x10) vnt.
177
177 (x) 50 ct Vytis 3.00 mln


1997 m. balandžio 12 d. Europa. Dail. K.Katkus. Ženklai 30x35,25 (Nr.178), 35.25x30 mm. Dant. 13 1/4x13 (Nr.178), 13x13 1/4.. Lape 10(5x2, Nr. 178), 10 (2x5) vnt. Lapų pakraščiai su užrašais.Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdino Budapešto valstybinė spaustuvė.
178 179
178 (x) 1.20 Lt Jovita Jankevičiūtė, 13 m. "Raganėlė" 0.5 mln
179 (x) 1.20 Lt Ieva Stasevičiūtė, 6 m. "Vaivos rykštė" 0.5 mln


1997 m. gegužės 9 d. Pirmajai Lietuvos mokyklai 600 metų. Dail. B.Leonavičius. Ženklas 30x40 mm. Dant. 13 1/4x13. Lape 50 (10x5) Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdino Budapešto valstybinė spaustuvė.
180
180 (x) 50 ct Lietuvos mokykla 1379 - 1997. 0.5 mln


1997 m. gegužės 10 d. Senieji Baltijos laivai. Dail. Š.Leonavičius. Ženklas 30x40 mm. Dant. 14 x14 1/2. Lape 50 (10x5) Lapų pakraščiai su užrašais. Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdino Londono "The House of Questa" spaustuvė.
181
181 (x) 50 ct Kurėnas XVI a. 0.5 mln


1997 m. gegužės 10 d. BLOKAS. Senieji Baltijos laivai. Dail. E.Viliama. Ženklas 30x40 mm. Dant. 14 x14 1/2. Blokas 110x70 mm. Popierius kreidinis. Ofsetas. Spausdino Londono "The House of Questa" spaustuvė.
182-blokas
182 (x) 1.20 Lt Kurėnas XVI a. (Dail. Š.Leonavičius) 0.1 mln.
1.20 Lt Maasilinna laivas XVI a. (Dail. R.Matkievicz)
1.20 Lt Linijinis laivas XVII a. ( Dail. E.Viliama)


1997 m. Birželio 1 d. Palangos botanikos parkui 100 metų. Dail. G.Oškinytė. Ženklas 45x26.25 mm. Dant. 13 1/4x13. Lape 50 (5x10) vnt. Ženklai atskitose eilutėse pasukti 180 laipsnių kampu (kortiški ženklai). Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdino Budapešto valstybinė spaustuvė.
183
183 (x) 50 ct Palangos botanikos parkas 0.5 mln.


1997 m. birželio 25 d. II Baltijos jūros šalių sporto žaidynės. Dail. J.Zovė. Ženklas 25.45x44 mm. Dant. 13 1/4x13 3/4. Lape 50 (10x5). Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdino SPAB "Spindulys".
184
184 (x) 90 ct II-jų Baltijos jūros šalių sporto žaidynių dalyvių vėliavos. 0.5 mln


1997 m. liepos 12 d. Iš muziejaus fondų. Dail. A.Prelgauskas. Ženklai 45x35.3 mm. Dant. 13 1/4x13. Lape 50 (5x10). Popierius kreidinis. Ofsetas. Spausdino Budapešto valstybinė spaustuvė.
185 186
185 (x) 90 ct Apeiginė lazda. III tūkstantmetis prieš Kristų. 0.5 mln.
186 (x) 1.20 Lt Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės moneta. XV a. 0.5 mln


1997 m. rugpjūčio mėn. 2 d. Standartinė laida. Tautiniai ornamentai. Dail. A.Načiulis. Ženklai 22x25.5 mm. Dant. 13 3/4x13 1/4. Lape 100 (10x10) vnt. Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdino SPAB "Spindulys". Pastaba apie ženklą Nr. 188: lapo apačioje užrašas "Spausdino SPAB "Spindulys. 97.190-S.4 000 000". Popierius NON PHOS LITHO (2400 000 vnt.) a)Popierius L 1 NON PHOS/PVA (1 600 000 vnt). b) Lapo apačioje užrašas "Spausdino SPAB "Spindulys". 97.295-S. 1 000 000". (1997.12.05)
187 (x) 20 cnt Tautiniai raštai. 1 mln
188 (x) 50 cnt Tautiniai raštai 5 mln


1997 m. rugsėjo 20 d. Lietuvos Raudonoji knyga. Grybai. Dail. J.Gerdvila. Ženklas 30x36.7 mm. Dant. 13 1/4x13. Lape (5x2) 10 vnt. Ženklai atskirose eilutėse pasukti 180 laipsnių kampu (kortiški ženklai). Lapų pakraščiai su užrašais. Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdino Budapešto valstybinė spaustuvė.
189 (x) 1.20 Lt Bronzinis baravykas (boletus aerens) 0.5 mln.
190 (x) 1.20 Lt Auksinis briedžiukas (morchella elata) 0.5 mln


1997 m. spalio 4 d. Iš pašto istorijos. Dail. H.Ratkevičius. Ženklas 37x30 mm. Dant. 14. Lape 50 (5x10) vnt. Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdino SPAB "Spindulys".

Nr. 191

191 (x) 50 ct Vienas iš LDK Gedimino laiškų, rašytų į Europos miestus. 0.5 mln.


1997 m. spalio 18 d. Miestų herbai. Dail. R.Krištapavičius (Nr.192), L.Ramonienė (Nr.193), P.Repšys (Nr.194). Ženklas 30x37 mm. Dant. 13 1/4x13. Lape 50 (5x10) vnt. Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdino Budapešto valstybinė spaustuvė.
0192.jpg 0193.jpg 0194.jpg
192 (x) 50 ct Neringa 0.5 mln.
193 (x) 90 ct Vilkaviškis 0.5 mln
194 (x) 1.20 Lt Pasvalys 0.5 mln


1997 m. lapkričio 22 d. Šv.Kalėdos ir Naujieji metai. Dail. A.Rubanikas (Nr.195), J.Gerdvila (Nr.196).. Ženklas 30x36.7 mm. Dant. 13 1/4x13.Lape .50 (10x5) vnt. Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdino Budapešto valstybinė spaustuvė.
0195.jpg 0196.jpg
195 (x) 50 ct Angelas virš miesto 2 mln.
196 (x) 1.20 Lt Miškas žiemą 0.6 mln

Lithuanian Link Exchange
Lithuanian Link Exchange


© Lietuvos Filatelija,1998.