1995 metai


1996 m. vasario 16 d. Lietuvos nepriklausomybės diena. Dail. J.Zovė. 45x26.65 mm. Dant.12. Lape 50(10x5) vnt. Popierius kreidinis. Ofsetas. spausdino Budapešto vertybinių popierių spaustuvė.
117 118
117 (549) 20 ct Nepriklausomybės akto signataras P.Dovydaitis (1886-1942) 0.5 mln
118 (550) 20 ct Nepriklausomybės akto signataras S.Kairys (1878-1964) 0.5 mln


1995 m. kovo 11 d. BLOKAS. Kovo 11 1990-1995. Bloke 4 vienodi (Nr. 119) ženklai po 1 Lt. Dail. A.Každailis. Blokas 75x30 mm. Ženklai 25x30 mm. Ženklų dant. 12. Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdino Budapešto vertybinių popierių spaustuvė.
119-blokas
119 (551) 1 Ltx4 Vytis 0.08 mln


1995 m. balandžio 20 d. Via Baltica. Dail.I.Načiulytė. 31.7x26.8 mm. Dant. 13 3/4x14. lape 50 (5x10) vnt. Lapo viršuje trys užrašai "Via Baltica". Ofsetas. popierius kreidinis. Spausdino Londono "The House of Qesta" spaustuvė.
120
120 (552) 20 ct Kauno vaizdas 0.5 mln


1995 m. balandþio 20 d. BLOKAS. Via Baltica. Dail. A.Naumovs. Blokas 100x100 mm. Bloke 3 Ženklai. Ženklai 31.7x26.8 mm. Ženklų dant. 13 3/4x14. Ofsetas. Popierius kreidinis. Spausdino Londono "The House of Questa" spaustuvė.
121-blokas
121 (553) 1 lt Piarnu (Dail. M.Kekišev) 0.0975 mln
122 (x) 1 lt Bauska (Dail. A.Naumovs)
123 (x) 1 lt kaunas (Dail. I.Načiulytė)


1995 m. balandžio 29 d. Europa. Dail. K.Katkus. 30x36 mm. Dant. 12. lape 50(5x10) vnt. Popierius kreidinis. Ofsetas. Spausdino Gosznak spaustuvė Maskvoje.
122
122 (554) 1 lt P.Rimša "Lietuvos mokykla 1864-1904". Skulptūra. 0.5 mln


1995 gegužės 20 d. Aukštaičių tautiniai drabužiai. Dail. R.Lelytė. 28x40 mm. Dant. 12. Lape 50 (10x5) vnt. Popierius kreidinis. Ofsetas. Spausdino Gosznak spaustuvė Maskvoje.
123 124 125
123 (555) 20 ct Aukštaičiai XIX a. 0.5 mln
124 (556) 70 ct Auktaičiai XIX a. 0.5 mln
125 (557) 1 Lt Aukštaičiai XIX a. 0.5 mln


1995 m. gegužės 27 d. Žymūs žmonės. Dail. A.Ratkevičienė. 35x30 mm. Dant. 12. Lape 50 (10x5) vnt. Popierius kreidinis. Ofsetas. Spausdino Budapešto vertybinių popierių spaustuvė.
126 127 128
126 (558) 30 ct M.Valančius (1801-1875) 0.5 mln
127 (559) 40 ct Žemaitė (1845-1921) 0.5 mln
128 (560) 70 ct K.Petrauskas (1885-1968) 0.5 mln


1995 m. birželio 14 d. Gedulo ir Vilties diena. Dail. V.Skabeikienė. 30x35 mm. Dant. 12. Lape 50 (5x10) vnt. Popierius kreidinis. Spausdino Budapešto vertybinių popierių spaustuvė.
129
129 (561) 20 ct Pieta. 0.5 mln


1995 m. liepos 30 d. V-osios pasaulio lietuvių sporto žaidynės. Dail. I.Načiulytė. 30x36.7 mm. Dant.12. Lape 50 (5x10) vnt. Lapo kairiame šone ir apačioje užrašas: "V pasaulio lietuvių sporto žaidynės". popierius kreidinis. Ofsetas. Spausdino Budapešto vertybinių popierių spaustuvė.
130
130 (562) 30 ct Sportininkė su fakelu. 0.5 mln


1995 m. rugpjūčio 26 d. Lietuvos Raudonoji knyga. Drugiai. Dail. V.Skabeikienė. 25.5x44 mm. Dant. 12x11 3/4. Lape 25 (5x5) vnt. Lapų šonuose užrašai: Nr.131 - "Baltajuostis juodsprindis. Baptria tibiale". Nr. 132 - "Baltamargė meškutė. Arctia villica". Popierius kreidinis. ofsetas. Spausdino Gosznak spaustuvė Maskvoje.
131 132
131 (563) 30 ct Baltajuostis juodsprindis 0.5 mln
132 (564) 30 ct Baltamargė meškutė 0.5 mln


1995 m. rugsėjo 16 d. Suvalkijos miestų herbai. Dail. A.Tarabilda (Nr. 133), B.Leonavičius. Nr. 133: 30x36.7 mm. Dant. 12. Lape 50 (5x10) vnt.; Nr. 134: 36.7x30 mm. Dant. 12. Lape 50 (10x5) vnt. popierius kreidinis. Ofsetas. Spausdino Budapešto vertybinių popierių spaustuvė.
133 134
133 (565) 40 ct Virbalis 0.5 mln
134 (566) 1 Lt Kudirkos Naumiestis 0.5 mln


1995 m. spalio 6 d. Pranciškaus Smuglevičiaus (1745-1807) 250-osios gimimo metinės. Dail. A.Načiulis. 39.9x48 mm. Dant. 12 1/2. Lape 40 (8x5) vnt. Popierius kreidinis. Ofsetas. Spausdino Budapešto valstybinė spaustuvė.
135
135 (567) 40 ct P.Smuglevičius "Valerija Mesalina". Tapyba. 0.5 mln


1995 m. spalio 9 d. Pašto automatų ženklai. Dail.A.Načiulis. Ženklai be nominalo. Be perforacijos. 43x25.5 mm. Juostoje 2000 vnt. Kas penktas ženklas su numeriu klijais padengtoje pusėje. Popierius ofsetinis. Ofsetas. Spausdino Joh. Enachede vertybinių popierių spaustuvė Haarleme, Olandijoje.
136b 136d
136 (136) 01,40 01,70 02,70 03,40 (Lt) Lietuvos vėliava ir Lietuvos pašto emblema 2 mln


1995 m. lapkričio 18 d. Architektūros paminklai. Pilys. Dail. E.Gūzas. 52x26.4 mm. Dant. 12 1/4x11 1/4. Lape 50 (5x10) vnt. Popierius kreidinis. Ofsetas. Spausdino Budapešto valstybinė spaustuvė.
137 137

137

137 (569) 40 ct Aukštutinė Vilniaus pilis XIV a. 0.5 mln
138 (570) 70 ct Trakų salos pilis XV a. 0.5 mln
139 (571) 1 Lt Biržų pilis XVII a. 0.5 mln


1995 m. gruodžio 2 d. Šv.Kalėdos. Dail. I. Načiulytė. 30x36.67 mm. Dant. 13 1/4x13. Lape 50 (5x10) vnt. Ofsetas. Popierius kreidinis. spausdino Budapešto valstybinė spaustuvė.
140 141
140 (572) 40 ct Kalėdinis peizažas su koplytstulpiu 0.5 mln
141 (573) 1 Lt Kalėdinis peizažas su bažnyčia 0.5 mln

Lithuanian Link Exchange
Lithuanian Link Exchange


© Lietuvos Filatelija, 1998.