1918 metai


1918 m. gruodžio 27 d. Pirmoji Vilniaus laida. Paruošė J.Strazdas. Popierius gelsvas. Plokščioji spauda. Be klijų. Perf. 11 1/2, lapų kraštai neperforuoti, lapas 120x155 mm. Lape 20 (5x4) vnt. Spausdino M.Kuktos spaustuvė Vilniuje. (Aprėminimui panaudota "o" raidė, o vietoje "ų" naudotos apversta h ir prancūziška n (su kirčio ženklu), todėl ženklai dažnai yra skirtingi)
1.jpg 2.jpg
1 10 sk Užrašas "Lietuvos pašta" aprėmintas mažais skrituliukais. Nominalo skaičiaus linijos plonos. Tekstas juodos spalvos. 5000
2 15 sk Užrašas "Lietuvos pašta" aprėmintas mažais skrituliukais. Nominalo skaičiaus linijos plonos. Tekstas juodos spalvos. 5000


1918 m. gruodžio 31 d. Antroji Vilniaus laida. Paruošė J.Strazdas. Ženklai tokie pat kaip ir Nr. 1 ir Nr. 2, tik nominalo skaičių linijos storesnės.Popierius gelsvas. Plokščioji spauda. Be klijų. Perf. 11 1/2, lapų kraštai neperforuoti, lapas 120x155 mm. Lape 20 (5x4) vnt. Spausdino M.Kuktos spaustuvė Vilniuje. (Aprėminimui panaudota "o" raidė, o vietoje "ų" naudotos apversta h ir prancūziška n (su kirčio ženklu), todėl ženklai dažnai yra skirtingi). Ženklų Nr. 4 pasitaiko su neperforuotomis vertikaliomis linijomis, dalis ženklų Nr.Nr. 6, 7, 8 turi dvigubą atspaudą, o taip pat pasitaiko ir kitų skirtybių.
3.jpg 4.jpg 5.jpg
6.jpg 7.jpg 8.jpg
3 10 sk Užrašas "Lietuvos pašta" aprėmintas mažais skrituliukais. Nominalo skaičiaus linijos storesnės, negu ženkluose Nr. 1, 2. Tekstas juodos spalvos. 15 960
4 15 sk Užrašas "Lietuvos pašta" aprėmintas mažais skrituliukais. Nominalo skaičiaus linijos storesnės, negu ženkluose Nr. 1, 2. Tekstas juodos spalvos. 16 080
5 20 sk Užrašas "Lietuvos pašta" aprėmintas mažais skrituliukais. Nominalo skaičiaus linijos storesnės, negu ženkluose Nr. 1, 2. Tekstas juodos spalvos. 23 000
6 30 sk Užrašas "Lietuvos pašta" aprėmintas mažais skrituliukais. Nominalo skaičiaus linijos storesnės, negu ženkluose Nr. 1, 2. Tekstas juodos spalvos. 20 000
7 40 sk Užrašas "Lietuvos pašta" aprėmintas mažais skrituliukais. Nominalo skaičiaus linijos storesnės, negu ženkluose Nr. 1, 2. Tekstas juodos spalvos. 13 772
8 50 sk Užrašas "Lietuvos pašta" aprėmintas mažais skrituliukais. Nominalo skaičiaus linijos storesnės, negu ženkluose Nr. 1, 2. Tekstas juodos spalvos. 17 700


Lithuanian Link Exchange
Lithuanian Link Exchange


© Lietuvos Filatelija, 1998.