1992 m. Nr.1


Paštas ir filatelija Lietuvoje: leidinio turinys.

3 Tarptautinės filatelistų sąjungos kongresas Grenadoje Lietuvos Filatelistų sąjunga tapo 68-aja FIP nare. Ištrauka iš kongreso stenogramos ir komentarai.
4 Lietuvos Respublikos Ryšių ir informatikos ministerijoje Apie naujus pašto paslaugų tarifus, kurie įsigalioja nuo 1992 m. spalio 1 d.
6 Valstybinė įmonė "Lietuvos paštas" Dėl Valstybinės kalbos inspekcijos reikalavimo apie datos rašymo kalendoriniuose žymekliuose vykdymo.
7 Leidybos centro "Pašto ženklas" informacija Leidybos centro "Pašto ženklas" filatelinės produkcijos abonemento nuostatai.
8 Nauji pašto mokos ženklų leidiniai Apie naujai išleidžiamus pašto ženklus, vokus, spec.antspaudus
11 S.Biržiškis. Pajūrio "birželinė" laida Apie 1941m. birželio 23 d. Pajūrio miestelyje perspausdintus SSRS ženklus.
12 P.Kondratėnas. Dar kartą apie 1940 metais perspausdintus ženklus Apie 1940 m. Lietuvos respublikos ženklus, perspausdintus tekstu "LTSR/1940.VII.21". (Papildant K.Milvydo straipsnį 1974 m. žurnale "Filatelija SSSR" (Nr.8).
14 R.Vainora. Vokietijoje spausdinti Lietuvos ženklai Apie 1991 metų Lietuvos Respublikos pašto ženklų spausdintų Vokietijoje ypatybes.
18 V.Bubnys. Lietuvos Respublikos paštas Apie 1990 metais, po Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo naudotus papildomus antspaudus "Lietuvos Respublikos paštas".
23 K.Petrauskas. Lietuvos labdaros rinkliavos ženklai Apie labdaros rinkliavos 1990 metais išleistus ženklus "Blokados fondui".
25 P.Barbatavičius. Išeivijos filatelistų darbai pasaulinėse ir tarptautinėse parodose Sąrašas 1971-1989 metų parodų, kuriose dalyvavo Lietuvos išeivijos filatelistai su savo darbais.
26 A.Varnas. Kaip að pieðiau Lietuvos pašto ženklus (pasikalbėjimą užrašė E.Jasiûnas) Atsiminimai apie Steigiamojo Seimo pašto ženklų laidos ir kt. 1920 metų pašto ženklų kûrimà ir išleidimą. (tęsinys kituose numeriuose).
29 R.Rimeikis. Klaipėdos jubiliejų minint Apie 1992 metais pažymimą Klaipėdos miesto 740 metų jubiliejų filatelijoje.
30 Z.Steponavičius. Kokie tiražai reikalingi? Apie kai kurių valstybių pašto ženklų išleidimo tiražus ir jų palyginimą.
32 Filatelistinė paieška Apie prieškariniuose Marijampolės, Vilniaus, Klaipėdos paštuose naudotuose antspauduose ðiø miestų pavadinimų rašymo ypatybes.
32 R.Vainora. Lietuvos ženklai "Michel" kataloge "Michel" kataloge pateikiamų Lietuvos ženklų apžvalga.
35 P.Adomaitis. Lietuvoje išleistų filatelistinių; leidinių apžvalga Apie leidinius "Lietuvos pašto ženklai. Nepriklausoma respublika (1918-1940), J.Podagelio "Lietuvos pašto leidinių katalogas 1990-1991 ir jo priedas (1991-1992)", K.Aleksyno "Meninių vokų katalogas. 1950-1990".
© Lietuvos Filatelija, 1997.