Specialūs pašto žymekliai ir spaudai


Siunčiant pašto siuntas šalia pašto ženklų (kurie patvirtina pašto siuntos siuntimo apmokėjimą) ir kalendorinio pašto antspaudo (kuriuo patvirtinama, kad siuntos apmokėjimas pašto ženklu yra pripažįstamas ir nurodoma, kad pašto ženklas jau panaudotas ir kitam apmokėjimui netinka) dažnai naudojami kiti spaudai ir žymekliai nurodantieji pašto siuntų gabenimo sąlygas, būdūs ir kitus ypatumus. Šiame skirsnyje pateikiami jų pavyzdžiai ir trumpas apibūdinimas.


Siuntos apmokėjimo patvirtinimo žymeklis. Antspaudas (arba spaustuviniu būdu atspaudinta žymė) ant voko (ar kitos pašto siuntos) pažymi tai, kad šios siuntos siuntimas yra jau apmokėtas. Šie žymekliai atlieka pašto ženklo funkciją nors juose nenurodyta siuntimo kaina. Dažnai toks antspaudas arba spaustuviniu būdu atspausdinta žymė nuvertinama kalendoriniu pašto antspaudu kaip ir pašto ženklas.


Frankiravimo automatų antspaudai, kuriuose kartu su organizacijos siunčiančios siuntą rekvizitais nurodoma ir apie tai, kad siuntos siuntimas apmokėtas ir nurodoma siuntos siuntimo kaina. Toks antspaudas gali būti ir be organizacijos rekvizitų.


jpg Pirmosios dienos pašto antspaudas (pranc. FDC ). Kalendoriniai pašto antspaudai, kurie naudojami pirmąją pašto ženklo (ar ženklų serijos išleidimo apyvarton dieną) paprastai, centriniame pašte. Ant šių antspaudų privalomas užrašas "Premier Juor" (Liet. "Pirmoji diena") prancūzų kalba, nes prancūzų kalba priimta kaip tarptautinė pašto kalba. Šie antspaudai taip pat turi visas paprasto kalendorinio antspaudo teises, tačiau jais antspauduojamos tik tos siuntos, kurias pageidauja antspauduoti jų siuntėjai.


Specialus proginis kalendorinis antspaudas. Antspaudas, kuris atlieka visas kalendorinio pašto antspaudo funkcijas, bet gaminamas ir naudojamas atskiroms progoms pažymėti ir gali turėti persukamą datą (jei įvykis, kurį norima pažymėti trunka keletą dienų) arba fiksuotą vienos dienos datą. Šis antspaudas naudojamas pašto skyriuje, bet juo paprastai antspauduojamos ne visos siuntos, o tik tos, kurias antspauduoti šiuo antspaudu pageidauja siuntėjai.


oo

Kalendorinis pašto antspaudas. Antspaudas, dedamas ant kiekvienos pašto siuntos (laiško). Šiame antspaude yra šalies pavadinimas (Lietuva), miesto pavadinimas (Vilnius), pašto skyriaus numeris (56), antspaudo identifikacinė žymė (d) bei antspaudo naudojimo data (1997 11 06). Šis antspaudas dedamas siuntos priėmimo išsiuntimui vietoje ir būtinai turi liesti pašto ženklus, kurie tokiu būdu yra nuvertinami ir todėl negali būti panaudoti antrą kartą. Siuntos gavimo vietoje šis antspaudas paprastai dedamas kitoje siuntos pusėje pažymint siuntos priėmimo faktą ir priėmimo datą. Antspaudas paprastai turi persukamą kalendorinę datą ir yra naudojamas ilgą laiką. Kartais prie kalendorinio antspaudo dar užspaudžiamos banguotos linijos (arba kažkoks proginis ar reklaminis tekstas).


SPAUDAS arba LIPDUKAS "R". Registruota siunta. ( Registruotos siuntos pažymėjimui naudojmas spaudas arba specialus lipdukas). Pašto siunta, kurios priėmimas išsiuntimui pašte yra registruojamas specialiame žiniaraštyje. Kartu su šia siunta į gavimo vietą siunčiamas žiniaraštis, kuriame siuntos gavėjas pasirašo, kad gavo šią siuntą ir apie tai informuojamas siuntą išsiuntimui priėmęs pašto skyrius.
jpg


o Lipdukas arba užrašas ant voko siuntoms, siunčiamoms oro paštu.. Žymeklis, kuris klijuojamas ant pašto siuntos, norint pažymėti, kad ši pašto siunta yra gabenama avia transportu. Tokia žymė tiap pat gali būti spaustuviniu būdu atspausdinta ant pašto vokų. Kartais oro pašto vokai dar turi specifinį žymėjimą - spalvotas juostas voko pakraščiuose.


Kai kurie kiti pašto reikmėms naudojami lipdukai:

jpg
© Lietuvos Filatelija, 1997.