Vokai su proginiais antspaudais, skirti filatelijos parodai LITHPEX-XXIX (2003 m. spalio 24-26 d.d)

 

LITHPEX XXIX cachets and special event USPS cancels

Designet by Antanas Shakalys and Viktoras Paulauskas Designed by Antanas Shakalys
Designet by Antanas Shakalys
Designed by Rimantas Kunchas-Zhemaitaitis Designed by Rimantas Kunchas-Zhemaitaitis

Parodai skirtus (tik tris pirmuosius)   vokus galima užsisakyti pas J. Variakojį ($ 2.00 už vieną su grąžinamu voku)

LITHPEX XXVIII show covers (top three) may be ordered from J.Variakojis at $ 2.00 each with an enclosed SASE


© Lietava.lt , 1999-2009.