Lietuviškai
"LITHUANIA" Philatelic Society Juornal
2006. Nr. 235

English


Viršelio piešinys: Draugijai - 60 metų
Cover photo :Society’s 60thAnniversary
  Spausdino dienraštis "Draugas"         Printed by Lithuanian daily "Draugas"

TURINYS     -     TABLE OF CONTENTS

J.Variakojis Draugijai 60 metu................LPS 60th Anniversary
2
  Įvairios žinutės ............Miscellaneous News
3-4
Dr. V. Doniela Lithuania and the World, Part III
5
J.Variakojis Pastaruoju metu išleisti pašto ženklai …Recent Postage Stamp Issues of Lithuania
19
J.Variakojis Proginiai antspaudai ir pašto vokai …Recent Lithuanian Cancels and Postal Envelopes
25
Dr. V. Doniela Paštai Panevėžyje 1915 - 1919 metais
37
J.Variakojis Hirotaka Araki  -  Lietuvių draugas ….A Friend of Lithuanians
45
R.Lapas Charles Lindberg and Lithuania
46
S.Sajauskas Naujieji lietuviškosios numizmatikos leidiniai …New Publications of Lithuanian Numismatics
48
Dr.A.Chlenov Baltic States Philatelic Society
50
J.Variakojis Lietuvos pašto ženklai -2007….Lithuanian Postage Stamps -2007  by A.&A. Jonušas
50
Dr.V.Doniela What was “South Lithuania” in 1919?
51
Dr.V.Doniela Paštai Alytuje 1919 metais
60
V.Valantinas Darius - Girėnas  New York - 1933 - Kaunas  (Translation by J.M.Variakojis)
67
R.Yankovski A Lithuanian American Living in Costa Rica
82
J.Variakojis Dr. Eugenijus Ušpuras
84
J.Variakojis New Life Members of the Lithuania Philatelic Society
85
H.Kebeikis Gardino filatelinė paroda
85
J.Variakojis Vesma Grinfelds
86
J.Variakojis Aurelija Kulčickienė
87
J.Variakojis Arūnas Banionis
88
J.Variakojis Mirė E. Jasiūnas
89
V.Rutkauskienė 2006.05.07 Visuotinis dr-jos narių susirinkimas – General LPS Meeting of May 7, 2006
90
V.Rutkauskienė 2007.02.04 Visuotinis dr-jos narių susirinkimas – General LPS Meeting of Feb. 4, 2007
93
Dr.V.Doniela The Puzzle of Tri-Colors Cleared up
97
J.Variakojis

2007 ir 2008 Scott Lietuvos kainų palyginimas - Comparison of 2007 and 2008 Scott Prices

98
J.Variakojis Donations…..Membership dues
99
J.Variakojis LITHPEX XXX
100© Lietava.lt, Filatelistų draugija "LIETUVA", 1999-2009.