Lietuviškai
"LITHUANIA" Philatelic Society Juornal
2004. Nr. 233

English


Viršelio piešinys: Gen. Jonas Žemaitis-Vytautas
Cover Photo: Gen. Jonas Žemaitis-Vytautas
  Spausdino dienraštis "Draugas"         Printed by Lithuanian daily "Draugas"
© Lietava.lt, Filatelistų draugija "LIETUVA", 1999-2009.