Lietuviškai
"LITHUANIA" Philatelic Society Juornal
2002. Nr. 231

English


Viršelio piešinys: Skulpt. Vytauto Kašubos "Mindaugas"
Cover by sculptor V.Kašuba: King Mindaugas
  Spausdino dienraštis "Draugas"         Printed by Lithuanian daily "Draugas"
© Lietava.lt, Filatelistų draugija "LIETUVA", 1999-2009.