Lietuviškai

"LITHUANIA" Philatelic Society Juornal
2002. Nr.1 (230)


English

Viršelio dailininkas A.Šakalys Cover by artist A.Šakalys


  Spausdino dienraštis "Draugas"        

Printed by Lithuanian daily "Draugas"

J.Variakojis Šv.Kalėdų ir Naujųjų 2003 m. sveikinimai - Christmas and New Year 2003 Greetings. 3
V.Rutkauskienė Filatelistų draugijos "Lietuva" 2002.01.27 visuotinis narių susirinkimas 4
JV General LPS Meeting of January 27, 2002 - Reports, discussions, decisions 6
J.Variakojis Filatelistų draugijos "Lietuva 2002.04.27 visuotinis narių susirinkimas 7
General LPS Meeting of January 27, 2002 - Reports, discussions, decisions 9
Įvairios žinutės - Miscellaneous News 11
JV Čikagos filatelistai - Philatelists in Chicago 13
Dr. V.Doniela German Military Zeppelins in Lithuania in WWI 14
V.Miežanskas Kada Lietuvoje buvo atsisakyta sovietinių pašto tarifų? 25
Dr. V.Doniela Lithuania: The Ostland Period (Civilian Post) 28
R.Vainora Įdomūs skaitmenys - Interesting Number Combinations 45
Dr. V.Doniela Lithuania: The Ostland Period (Dienspost) 46
J.Variakojis Pastaruoju metu Lietuvoje išleisti pašto ženklai -Recent Postage Stamps Issues of Lithuania 52
" Liertuvoje išleisti proginiai antspaudai ir pašto vokai - Special cancels and Postal Envelopes 56
" Privačiai išleisti vokai - Privately Issued Covers 63
JV V.K.Jonyno darbų paroda ir japonijos pašto ženklų paroda - Exhibits: V.Jonynas and Japan 64
J.Variakojis Lietuvos filateliniai katalogai - Lithuanian Philatelic Catalogs 65
EJ Mirė Viktoras Lesniauskas (V.Lesniauskas passed away) 66
JV Aukos draugijai, valdybos nariai, nario mokestis -Donations, LPS Officers, Member dues 67
J.Variakojis LITHPEX XXIX, Padėkos (Thank you notes)           68
© Lietuvos Filatelija. Filatelistų draugija "LIETUVA", 1999-2002.