Lietuviškai
"LITHUANIA" Philatelic Society Juornal
1999. Nr.2 (226)

English

Viršelio dailininkas R.Šakalys
Cover by artist A.Sakalys
 Spausdino dienraštis "Draugas"         
Printed by Lithuanian daily "Draugas"
© Lietuvos Filatelija. Filatelistų draugija "LIETUVA", 1999-2001.