Lietuviškai
"LITHUANIA" Philatelic Society Juornal
1999. Nr.1 (225)

English


Viršelio dailininkas R.Šakalys
Cover by artist A.Sakalys
  Spausdino dienraštis "Draugas"         Printed by Lithuanian daily "Draugas"
© Lietuvos Filatelija. Filatelistų draugija "LIETUVA", 1999-2001.