Lietuviškai
"LITHUANIA" Philatelic Society Juornal 
1998. Nr.1 (223)

English

Viršelio dailininkas A.Šakalys
Cover by artist A.Sakalys
Spausdino dienraštis "Draugas"
Printed by Lithuania daily "Draugas"