LFS 5-ojo suvažiavimo dokumentai (2002 m. sausio 26 d.)
Darbotvarkė
1. Suvažiavimo atidarymas. Pirmininko Pavaduotojas M.Kereševičius
2. Pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio suvažiavimui rinkimas: a) pirmininkas, b) sekretorius c) balsų skaičiavimo komisija (tris asmenis pasiūlyti)
3. LFS pirmininko ataskaita (iki 20 min.) . Pirmininko pavaduotojas M.Kereševičius.
4. LFS aktyviausių narių ataskaitiniame laikotarpyje apdovanojimas.
5. Sekretoriaus- iždininko informacija (iki 10 min.). Sekretorius A.Treigys.
6. Revizijos komisijos pranešimas (iki 10 min). Revizijos komisijos pirmininkas R.Tamutis.
7. Revizijos komisijos akto tvirtinimas.
8. Diskusijos (pasisakymams iki 5 min.) su darbo vertinimu.
9. Baigiamasis pirmininko pavaduotojo žodis
10. LFS pirmininko rinkimai slaptu balsavimu
11. LFS pirmininko rinkimai (6 nariai+pirmininkas)
12. LFS Tarybos rinkimai (valdyba+Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio skyrių pirmininkai)
13. Revizijos komisijos rinkimai.
14. Išrinktojo LFS pirmininko pasisakymas
Delegatų sąrašas
Gotardas Kavaliauskas, Vilnius Henrikas Kebeikis, Kaunas
Gediminas Ruzgys, Vilnius Edmundas Liesis, Kaunas.
Vytautas Vyšniauskas, Vilnius Jonas Linkevičius, Kaunas
Mečislovas Kereševičius, Vilnius Antanas Jankauskas, Kaunas
Romualdas Malinauskas, Vilnius Vladas Miežanskas, Kaunas
Zenonas Jakaitis, Vilnius Vytautas Ajauskas, Kaunas
Vygintas Bubnys, Vilnius Ričardas Vainora, Kaunas
Petras Rutkauskas, Vilnius Gediminas Bendinskas, Kaunas
Arūnas Treigys, Vilnius Gediminas Karpavičius, Kaunas
Jonas Šalaviejus, Vilnius Vytis Vabalas, Kaunas
Henrikas Remeikis, Vilnius Audrius Marcinkevičius, Kaunas
Antanas Jonušas, Vilnius Vida Kirilovienė, Kaunas
Leo Rozentalis, Vilnius Kajetonas Šliogeris, Telšiai
Eduardas Ivonis, Vilnius Tomas Šerpytis, Tauragė
Balys Sriubas, Vilnius Gerardas Lėsčius, Šiauliai
Algirdas Asinavičius, Vilnius Algirdas Zauka, Šiauliai
Ričardas Tamutis, Vilnius Leonardas Misiulis, Jonava
Juozapas Šimkus, Vilnius Vladas Rimeikis, Plungė
Vacys Paulauskas, Vilnius
Svečiai
Kazys Rožanskas, JAV, Čikaga, draugija "Lietuva Petras Statuta, Lietuvos tautinis Olimpinis komitetas
Kęstutis Mikoliūnas, tinklalapio "Lietuvos filatelija" tvarkytojas
Suvažiavimo protokolas
ruošiama
Suvažiavimo metu buvo įteikti diplomai ir kiti apdovanojimai
ruošiama
Suvažiavime išrinkti LFS valdymo organai
LFS valdybos pirmininkas Vygintas BUBNYS
Valdybos nariai: J.Šalavėjus, P.Rutkauskas, H.Kebeikis, E.Liesis, E.Ušpuras, R.Vainora, M.Kereševičius
LFS tarybą sudaro LFS pirmininkas, valdybos nariai ir Vilniaus, kauno, Šiaulių, Panevėžio, Klaipėdos, Telšių skyrių pirmininkai.
LFS Revizijos komisija: R.Tamutis, A.Asinavičius, V.Miežanskas

© Lietuvos Filatelija, 1999-2003.