Priedas prie 2002 m. vasario 14 d. LFS valdybos protokolo Nr. 1.
LFS valdybos narių pasiskirstymas pareigomis
Pirmininkas: Vygintas BUBNYS
Pirmininko pavaduotojas, ryšiai su LFS skyriais ir užsienio organizacijomis: Eugenijus UŠPURAS
Sekretorius: Mečislovas KEREŠEVIČIUS
Metodinė pagalba: Jonas ŠALAVĖJUS.
Parodų organizavimas: Edmundas LIESIS
Pašto mokos ženklų, ženklintų vokų ir atvirukų leidyba: Ričardas VAINORA
Organizacinė veikla: Henrikas KEBEIKIS


© Lietuvos filatelistų sąjunga. Lietuvos Filatelija, 1999-2003.