Filatelijos parodos
Čia chronologine tvarka pateikiamas Lietuvos Filatelistų sąjungos 1990 - 1998 m.m. organizuotų respublikinių filatelijos parodų sąrašas, dalyvių pavardės ir kolekcijų pavadinimai.

1990 m. gegužės 26 d. - birželio 3 d. (TELŠIAI)

KONKURSINĖ KLASĖ

Vygintas BUBNYS. Lietuvos pašto istorijos fragmentai.

Rimvydas DARGUŽIS. 1.Pirmosios Vilniaus ir Kauno laidos. 2. Laiškai, laiškai, laiškai...

Kostas JUKNEVIČIUS. Ars longa, vita breivis - Menas amžinas, gyvenimas trumpas.

Henrikas KABEIKIS. 1. Žvilgsnis į Mėnulį. 2. Žmogus Mėnulyje.

Vilnius KLEMANSKIS. Rumunijos pašto ženklų chronologija 1975-1990.

Jonas NAČIŪNAS. Rožė - gėlių karalienė.

Edvardas PILIPONIS. Lietuvos miškuose.

Algis PREIKŠA. Lietuvos pašto ženklai.

Zbignevas STEPONAVIČIUS. 1. Iš Šilutės pašto istorijos. 2. Filatelija Lietuvoje.

Aloyzas ŠIAUČIŪNAS. Krepšinis.

Ričardas VAINORA. Iš lietuviškų vokų istorijos.

Juozas VILYS. Lietuva, Latvija, Estija.

Ipolitas ŽIRGULYS. Lietuvos pašto ženklai.

LITERATŪROS KLASĖ

Zbignevas STEPONAVIČIUS. "Filatelija Lietuvoje"

JAUNIMO GRUPĖ

Jonas DANILIAUSKAS (g. 1975). Tarybų Sąjungos ir Lietuvos Raudonosios knygos paukščiai.

Kostas GALDIKAS (g. 1973). Žinduoliai.

Algimantas JUOZULYNAS (g. 1972). Lietuvos istorijos puslapiai.

Indrė LIUTKUTĖ (g. 1976). Gyvūnijos pasaulyje.

Ridas PETRIKAS (g. 1974). Paukščiai ir žvėrys.

Vytautas SMILGEVIČIUS (g. 1971). Anykščių šilelio gamta.


1994 m. liepos 6 d. - 16 d. (VILNIUS)

NEKONKURSINĖ KLASĖ

Henrikas KABEIKIS. Astronautų erdvių keliai.

Algis PREIKŠA. Lietuvos pašto ženklai.

KONKURSINĖ KLASĖ

K.VIRICH FARWICK. Prancūzų zonos ir V.K.Jonyno pašto ženklai.

Zenonas JAKAITIS. Estija 1918-1940.

Henrikas KABEIKIS. 1. J.Gagarinas. 2. Žmogus Mėnulyje.

Jonas NAČIŪNAS. Rožė - gėlių karalienė.

Povilas NORKUS. Nobelio premijos ir jos laureatai.

Mikalojus NOVIKAS. Vokiečių muzika maksimafilijoje.

Vacys PAULAUSKAS. Lietuvos paukščiai.

Edvardas PILIPONIS. Žalias miškas - gamtos grožis.

Vladas STABAS. 1. Krikščionybės istoriniai fragmentai Vatikano pašto ženkluose. 2. Lietuvos krikščionybės atspindžiai.

Jonas STABINGIS. Lietuva 1918 - 1940.

Zbignevas STEPONAVIČIUS. Ženklinis vokas "Atgimimo ąžuolas".

Aloyzas ŠIAUČIŪNAS. Krepšinis.

Ričardas VAINORA. Marso tyrimai.

Vytautas VYŠNIAUSKAS. M.Kopernikas.

LITERATŪROS KLASĖ

Kostas ALEKSYNAS. Meninių vokų katalogas.

Vytautas FUGELEVIČIUS. Pašto antspaudai Lietuvoje. Monografija. 1990.

LIETUVOS FILATELISTŲ SĄJUNGA. 1. "Filatelija Lietuvoje" 1989-91. Nr. 1-6. 2. "Paštas ir filatelija Lietuvoje" 1993-94. Nr.1-8.

"PAŠTAS IR FILATELIJA LIETUVOJE" Redakcinė taryba. "Paštas ir filatelija Lietuvoje" 1993-94. Nr.1-8.


1995 m. vasario 16 d. - kovo 11 d. (VILNIUS)

KONKURSINĖ KLASĖ

Rimvydas DARGUŽIS. Lietuvos pašto ženklų Trečioji Kauno laida.

Henrikas KABEIKIS. Atgimusios Lietuvos paštas.

Jonas NAČIŪNAS. Lankas ir strėlė.

Povilas NORKUS. Nobelio Taikos laureatai.

Rapolas STANKŪNAS. 1. Motina ir kūdikis. 2. Kac kac katinėli...

Jonas STABINGIS. Lietuva 1918-1940.

Zbignevas STEPONAVIČIUS. Ženklinis vokas "Vilniaus J.Tallat-kelpšos aukštesnioji muzikos mokykla 1940-1990. (fragmentai).

Antanas SUPRONAS. Pašto istorija.

Leonas ir Rapolas VERŽBOLAUSKAI. Pirmieji pašto ženklai.

Vytautas VYŠNIAUSKAS. Filatelijos parodos - filatelistų universitetai.

LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS

Julija NORMANTIENĖ, Arūnas PRELGAUSKAS. Lietuvos istorija filatelijoje -Klaipėdos pašto ženklai.

LITERATŪROS KLASĖ

Povilas NORKUS. Filatelija. 1994 m. straipsniai "Lietuvos aide".

"PAŠTAS IR FILATELIJA LIETUVOJE" Redakcinė taryba. "Paštas ir filatelija Lietuvoje"1994-95. Nr. 7-13.


1996 m. vasario 16 d. - kovo 11 d. (VILNIUS)

KONKURSINĖ KLASĖ

Zenonas JAKAITIS. Estija1918-1940.

Arvydas KARAŠKA. Lietuvos Respublokos pašto ženklai 1990-1995.

Henrikas KABEIKIS. 1. Lietuvos pašto tarifai 1990-1995. 2. Žmonės Mėnulyje.

Jonas LINKEVIČIUS. 50 metų išeivijos stovyklinei filatelijai.

Juozas MRAZAUSKAS. 1. Austrija. 2. Vakarų Berlynas.

Jonas NAČIŪNAS. 1. Ieties skrydis. 2. Laiškai iš Estijos.

Edvardas PILIPONIS. Žalias miškas - gamtos grožis.

Zbignevas STEPONAVIČIUS. Ženklinis vokas "Kviečiame remti Lietuvos kultūros fondą".

Antanas SUPRONAS. Olimpinės žaidynės 1896-1960.

Vytautas VYŠNIAUSKAS. Filatelijos parodos - filatelistų universitetai.

LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS

Julija NORMANTIENĖ, Arūnas PRELGAUSKAS. Jungtinių tautų organizacija.

LITERATŪROS KLASĖ

Povilas NORKUS. 1. 1991-95 m. Straipsniai apie filateliją. "Viltis", "Mokslas ir gyvenimas", "Mokslas ir technika", "Lietuvos aidas". 2. Straipsniai filatelijos kidiniuose 1994-1995 m.m.

PAŠTAS IR FILATELIJA LIETUVOJE Redakcinė taryba. "Paštas ir filatelija Lietuvoje" 1994-95. Nr.7-19.


1997 m. vasario 16 d. - kovo 11 d. (VILNIUS)

KONKURSINĖ KLASĖ

Arvydas KARAŠKA. Toronto lietuvių filatelistų draugijos suvenyriniai vokai.

Vilius KAVALIAUSKAS. Lietuvos pašto ženklai.

Henrikas KABEIKIS. 1. Filatelija apie pasaulio tiltus. 2. Žvilgsnis į Mėnulį.

Jonas LINKEVIČIUS. 1. Vilniaus ir Vidurinė Lietuva 1920.10 -1922.04. 2. Lietuvos išeivijos korespondencinio susirašinėjimo fragmentai.

Juozas MRAZAUSKAS. Vokietija.

Jonas NAČIŪNAS. 1. Rožė - gėlių karalienė. 2. Laiškai.

Kazys PETRAUSKAS. Labdaros rinkliavos ženklai.

Edvardas PILIPONIS. Žalias miškas - gamtos grožis.

Zbignevas STEPONAVIČIUS. Ženklinis vokas "Vyskupo M.Valančiaus blaivybės sąjūdis".

Algirdas ŠILIONKA. Suvenyriniai vokai.

Vytautas VYŠNIAUSKAS. Filatelijos parodos - filatelistų universitetai.

LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS

Julija NORMANTIENĖ, Arūnas PRELGAUSKAS. Lietuvos pašto ženklai 1918-1940.

LITERATŪROS KLASĖ

Jonas NAČIŪNAS. Ženklinių pašto atvirukų katalogas 1960-1991.

PAŠTAS IR FILATELIJA LIETUVOJE Redakcinė taryba. "Paštas ir filatelija Lietuvoje" 1995-96 Nr.20-26.

Luciano CALENDA (Italija). Apie Lietuvos 1939 m. Europos krepšinio čempionato pašto ženklus ir paštą.

Herhardas HAHNE (Vokietija). Markės sistemos infliacija ir lietuvių-lenkų erdvės pašto istorija.

FILATELISTŲ DRAUGIJA "LIETUVA" (JAV, Čikaga). Filatelistų draugijos "Lietuva" biuletenis 1992-1996.

LIETUVIŲ FILATELISTŲ DRAUGIJA VOKIETIJOJE. Leidinys "Lituania".


Jubiliejinė paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės 80-ečiui. 1998 m. vasario 16 d. - kovo 11 d.

VILNIUS, Ukmergės gt. 28. Lietuvos nacionalinė galerija. Parodos atidarymo metu buvo naudojamas suvenyrinis proginis raudonos spalvos antspaudas, uždarymo dieną - juodos spalvos. Parodos metu Vilniaus apskrities centriniame pašte buvo naudojamas specialus pašto antspaudas, parodai pažymėti buvo išleistas neženklinis pašto vokas.

KONKURSINĖ KLASĖ

Albinas ABROMAITIS, Jonas NAČIŪNAS. 1. Iš paštininko krepšio. 2. Lietuvos pašto ženklai 1991-1997.

Zenonas JAKAITIS. Estija 1918-1940.

Arvydas KARAŠKA. Toronto lietuvių filatelistų draugijos suvenyriniai vokai.

Gotardas KAVALIAUSKAS. Specialūs Vilniaus pašto antspaudai.

Henrikas KABEIKIS. 1. Lietuvos pašto tarifai. 2. Filatelija apie pasaulio tiltus. 3. Žmogus Mėnulyje. 4. J.Gagarinas.

Jonas LINKEVIČIUS. 1. Vilniaus ir vidurinė Lietuva1920.10-1922.04. 2. Lietuvos stovyklinio pašto istorija 1946-1949.

Juozas MRAZAUSKAS. Austrija.

Jonas NAČIŪNAS. Vilniui 675 metai (Miesto vaizdai ant lietuviškų pašto vokų).

Povilas NORKUS. Nobelio premijos laureatai (literatūra).

Edvardas PILIPONIS. Grybai.

Algis PREIKŠA. Lietuvos oro paštas (1921-1940).

Rimantas SAUSIONIS. Lietuvos pašto ženklas ir atvirlaiškis.

Vladas STABAS. Lietuvos skautija išeivijoje.

Zbignevas STEPONAVIČIUS. 1. Ženkliniai vokai "Kviečiame remti Lietuvos kultūros fondą". 2. Ženklinis vokas "Vyskupo M.Valančiaus blaivybės sąjūdis".

Algirdas ŠILIONKA. Suvenyriniai vokai (1993-1997).

Vytautas VYŠNIAUSKAS. 1. Filatelijos parodos - filatelistų universitetai. 2. M.Kopernikas.

LITERATŪROS KLASĖ

Povilas NORKUS. Straipsniai Lietuvos pašto istorijos klausimais.

PAŠTAS IR FILATELIJA LIETUVOJE Redakcinė taryba."Paštas ir filatelija Lietuvoje" 1996-97. Nr. 27-33.

Manfredas RAUŠENBERGAS. Lietuvių skautų filatelija bei tautinės ir tarptautinės skautų stovyklų suvenyrai.

PAŠTO, TELEKOMUNIKACIJŲ IR INFORMATIKOS MUZIEJUS. P.Vitkevičius "Nuo žygūno - į pasaulį".


Lietuvos paštui - 80. 1998 m. lapkričio 16 d. (VILNIUS)

NEKONKURSINĖ KLASĖ

Vygintas BUBNYS. Lietuvos oro paštas.

Vilius KAVALIAUSKAS. 1. Lietuvos pašto ženklai. 2. V.K.Jonyno pašto ženklai ir autoriniai darbai.


LTOK atkūrimo 10-etis. 1998 m. gruodžio 10 - 16 d.d.

NEKONKURSINĖ KLASĖ

Jonas NAČIŪNAS. 1. Ieties skrydis. 2. Lankas ir strėlė.

Vytautas VYŠNIAUSKAS. 1. Olimpinis krepšinis. 2. Krepšinis.

Algirdas ZAUKAS. Dviratis pašto miniatiūrose.
© Lietuvos filatelistų sąjunga.
Lietuvos Filatelija , 1999.