Filatelijos parodos Lietuvoje
.

2003 metų gruodžio 17-21 d.d. Kaunas, Ryšių istorijos muziejus. 
Filatelijos paroda, skirta Lietuvos pašto ir pašto ženklo 85-ečiui.
Paraiškas dalyvauti parodoje galima pateikti iki gruodžio 10 dienos, o kolekcijas pristatyti gruodžio 14-16 d.d. Edmundui Liesiui (LFS Kauno skyrius). Atsakingas už parodos organizavimą E.Liesis. Žiuri komisijaa : A.Jankauskas (pirmininkas), V.Bubnys, R.Vainora (nariai).

2004 metų antras pusmetis. Kaunas. 
Tarptautinė paroda kartu su Vokietijos filatelistų draugija. Parodos organizacins komitetas: E.Ušpuras (pirmininkas), H.Kebeikis, A.Lekavičienė (nariai).
.

Kviečiame dalyvauti© Lietuvos Filatelija, 1999-2003.