Filatelijos parodos Lietuvoje
.

Lietuvos filatelistų draugijos "Lietuva"
SVEIKINIMAS 

Filatelistų draugijos "Lietuva" vardu sveikinu Lietuvos filatelistų sąjungą ryšium su paroda, skirta Lietuvos pašto ir pašto ženklo 85-ųjų metų jubiliejui.

Lietuvos paštas, tarpukario ir dabartiniais laikais, yra idėjęs didelį įnašą į Lietuvos valstybės ir jos žymių žmonių paminėjimą pašto ženklų piešiniuose. Tuo budu yra atskleidžiama visam pasauliui Lietuvos istorija, kultūra, menas ir valstybinė bei visuomeninė veikla.  
Linkiu Lietuvos pašto ir filatelistų sąjungos vadovybėms ir toliau tęsti tą taurų darbą ir negailėti laiko bei pastangų leisti gerai apsvarstytus ir kokybiškus pašto ženklus, kuriuose atsispindėtų tautinė ir patriotinė mintis.

Su pagarba, Jonas Variakojis

Filatelistų draugijos "Lietuva" pirmininkas. 2003.12.17, Čikaga, JAV.

2003 metų gruodžio 17-21 d.d. Kaunas, Ryšių istorijos muziejus.
Filatelijos paroda, skirta Lietuvos pašto ir pašto ženklo 85-ečiui.
Paraiškas dalyvauti parodoje galima pateikti iki gruodžio 10 dienos, o kolekcijas pristatyti gruodžio 14-16 d.d. Edmundui Liesiui (LFS Kauno skyrius). Atsakingas už parodos organizavimą E.Liesis. Žiuri komisija: A.Jankauskas (pirmininkas), V.Bubnys, R.Vainora (nariai).

2004 metų antras pusmetis. Kaunas. 
Tarptautinė paroda kartu su Vokietijos filatelistų draugija. Parodos organizacins komitetas: E.Ušpuras (pirmininkas), H.Kebeikis, A.Lekavičienė (nariai).
.
LFS organizuotos filatelijos parodos

LFS organizuotos filatelijos parodos 1990-1998 metais

Filatelijos paroda Lietuvos Nepriklausonybės 80-osioms metinėms (1998.02.16-03.11)© Lietuvos Filatelija, 1999-2003.