2003 m. lapkričio 19 d. LFS valdybos protokolas Nr.4
Posėdžio pirmininkas: V.Bubnys. Dalyvavo: J.Šalavėjus, P.Rutkauskas, M.Kereševičius, R.Vainora, E.Liesis, E.Ušpuras, K.Mikoliūnas.

1. Dėl 2003 m. filatelijos parodos, skirtos Lietuvos pašto ir Lietuvos pašto ženklo 85-čiui organizavimo.

PASISAKĖ: V.Bubnys, E.Liesis, M.Kereševičius, K.Mikoliūnas.
NUTARTA: Filatelijos parodą, skirtą Lietuvos pašto ir pašto ženklo 85-ečiui surengti Kaune, Ryšių istorijos muziejuje 2003 metų gruodžio 17-21 dienomis. Paraiškas dalyvauti parodoje galima pateikti iki gruodžio 10 dienos, o kolekcijas pristatyti gruodžio 14-16 d.d. Edmundui Liesiui (LFS Kauno skyrius). Atsakingu už parodos organizavimą paskirti E.Liesį, žiuri komisą sudaryti tokios sudėties: A.Jankauskas (pirmininkas), V.Bubnys, R.Vainora (nariai). K.Mikoliūną įpareigoti apie parodą pranešti LFS skyriams kituose miestuose.
2. Dėl bendros parodos su Vokietijos filatelistais organizavimo 2004 metais.
PASISAKĖ: V.Bubnys, J.Šalavėjus, P.Rutkauskas, M.Kereševičius, R.Vainora, E.Liesis, E.Ušpuras.
NUTARTA: Įpareigoti E.Liesį sudaryti parodos organizavimo darbų planą ir parodos išlaidų sąmatą bei pateikti tai svarstyti kitam valdybos posėdžiui, kuris įvyks 2004 m. sausio mėn.. Sudaryti tokios sudėties parodos organizacinį komitetą: E.Ušpuras (pirmininkas), H.Kebeikis, A.Lekavičienė (nariai). Prašyti būti parodos globėjais J.Šalavėjų ir G.Žintelį. Kreiptis į NORD-LB  banką su prašymu paremti parodą. Parodos Organizacinį komitetą įpareigoti paieškoti duomenų, kokius stendus būtų tikslinga pagaminti , paruošti reikalavimus ir sąlygas brėžiniams bei išsiaiškinti galimą vieno stendo gamybos kainą. Medžiagą apie esamus stendus ir pasiūlymus stendų remontui ir gamybai pateikti kitam valdybos posėdžiui.
3. Dėl komisaro skyrimo pasaulinėje filatelijos parodoje, kuri vyks 2006 metais Vašingtone.
PASISAKĖ: V.Bubnys, E.Ušpuras.
NUTARTA: Komisaru nuo Lietuvos paskirti V.Bubnį.
4. Dėl kito valdybos posėdžio.
PASISAKĖ: V.Bubnys.
NUTARTA: Kitą valdybos posėdį kviesti 2004 metų sausio antroje pusėje (konkreti data bus patikslinta vėliau). Į valdybos posėdį pakviesti Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Klaipėdos, Telšių skyrių pirmininkus.
Posėdžio pirmininkas      V.Bubnys
Sekretorius       K.Mikoliūnas

© Lietuvos Filatelija, 1999-2003.