2002 m. spalio 3 d. LFS valdybos protokolas Nr.2
Posėdžio pirmininkas: V.Bubnys. Dalyvavo: J.Šalavėjus, P.Rutkauskas, M.Kereševičius, R.Vainora, E.Liesis, E.Ušpuras, K.Mikoliūnas.

1. Del filatelijos parodos, skirtos Lietuvos pašto 84-osioms įkūrimo metinėms organizavimo.

PASISAKĖ: V.Bubnys, M.Kereševičius, E.Liesis.
NUTARTA: organizuoti parodą 2002 m. lapkričio mėn. Kaune. Įpareigoti E.Liesį parašyti prašymą Lietuvos paštui dėl parodos rėmimo.
2. Dėl žiuri narių ugdymo ir jų kvalifikacijos didinimo.
Pasisakė: V.Bubnys, R.Vainora, E.Liesis.
NUTARTA: pavesti R.Vainorai iki 2003 m. vasario 13 dienos paruošti sąrašą filatelistų, kurie galėtų būti siūlomi kaip kandidatai į žiuri narius nacionalinėse ir tarptautinėse filatelijos parodose.
3. Dėl LFS antspaudo, registracijos pažymėjimo, Nuostatų originalo saugojimo.
PASISAKĖ: V.Bubnys, M.Kereševičius, E.Liesis, P.Rutkauskas
NUTARTA: LFS antspaudą, registracijos pažymėjimą, nuostatų originalą perduoti saugoti Vilniaus apskrities pašto viršininkui. M.Kereševičiui pasirūpinti, kad antspaudas, pažymėjimas ir nuostatai būtų perduoti saugojimui pašto viršininkui.
4. Dėl 2004-2005-2006 metų pašto ženklų leidybos plano paruošimo.
PASISAKĖ: V.Bubnys, R.Vainora, E.Liesis, M.Kereševičius.
NUTARTA: Pavesti R.Vainorai paruošti pasiūlymus pašto ženklų leidybai. Diskutuoti šiuos pasiūlymus kitame valdybos posėdyje.

5.Valdybos narių pasiskirstymas veiklos sritimis.
PASISAKĖ: V.Bubnys, M.Kereševičius, E.Liesis, R.Vainora
NUTARTA: Pritarti M.Kereševičiaus pasiūlymams dėl darbų pasiskirstymo. (Sąrašas pridedamas prie šio protokolo). E.Ušpurą paskirti LFS pirmininko pavaduotoju.

6. Dėl LFS valdybos darbo
PASISAKĖ: P.Rutkauskas,V.Bubnys, E.Ušpuras, M.Kereševičius
NUTARTA: Valdybos posėdžius rengti vieną kartą į ketvirtį. Kitas posėdis numatomas gruodžio 12 dieną 15 val.  Vilniaus apskrities centriniame pašte. Dar kitas posėdis ten pat 2003 m. vasario 13 d. 15 val. Įpareigoti sekretorių per savaitę paruošti ir pateikti pasirašyti pirmininkui posėdžio protokolą.

Posėdžio pirmininkas      V.Bubnys
Sekretorius       K.Mikoliūnas

Lietuvos filatelistų sąjunga. © Lietuvos Filatelija, 1999-2002.