2002 m. vasario 14 d. LFS valdybos protokolas Nr.1
Posėdžio pirmininkas: V.Bubnys. Dalyvavo:  P.Rutkauskas, E.Ušpuras, E.Liesis, R.Vainora, M.Kereševičius,   G.Žintelis.

1.  Del skyrimo į sekretoriaus, iždininko, atstovo Leidybos komisijoje ir komisaro pasaulinėje parodoje Bankokas'03 pareigas.

PASISAKĖ: V.Bubnys, P.Rutkauskas, E.Ušpuras, M.Kereševičius.
NUTARTA: sekretorium paskirti M.Kereševičių, atstovu Leidybinėje komisijoje patvirtinti R.Podagėlį, komisaru pasaulinėje parodoje Bankokas'03 paskirti V.Bubnį. Pavesta M.Kereševičiui išsiaiškinus LFS Įstatų reikalavimus, rasti apmokamą adrbuotoją, kuris tvarkytų tarybos finansus ir materialines vertybes.
2. Dėl patalpų materialinėms vertybėms ir LFS dokumentacijai.
Pasisakė: V.Bubnys, P.Rutkauskas, E.Ušpuras
NUTARTA: Esamą turtą inventorizuoti ir susidėvėjusį nurašyti. Peržiūrėti archyvinę dokumentaciją ir turinčius išliekamąją vertę dokumentus perduoti į muziejų, o likusius - sunaikinti. Parašyti raštą "Lietuvos pašto" generaliniam direktoriui dėl patalpų LFS veiklai reikalingos dokumentacijos ir vertybių saugojimui (M.Kereševičius)
3. LFS siūlymai ruošiamiems pašto mokos ženklų leidybos planams.
PASISAKĖ: V.Bubnys, P.Rutkauskas
NUTARTA: R.Vainorai - susipažinus su leidybos planu 2003 metams, pateikti siūlymus Tarybai.
4. Dėl 2002 ir 2004 metų filatelijos parodų rengimo.
PASISAKĖ: V.Bubnys, P.Rutkauskas, E.Liesis, E.Ušpuras, M.Kereševičius.
NUTARTA: aptarti su nacionalinio muziejaus direktore B.Kulnyte 2002 metų II-ame pusmetyje numatytos Lietuvos filatelijos parodod tikslią datą. Pritarus Tarybai vokiečių filatelistų draugijos "Lietuva" siūlymui suruošti 2004 metais bendrą su LFS parodą, išsiaiškinti šios parodod suruošimo Nacionaliniame muziejuje galimybes (V.Bubnys)

5. Dėl pageidavimų įsigyti laikraštį "Lietuvos paštas".
PASISAKĖ: V.Bubnys, P.Rutkauskas.
NUTARTA: prašyti "Lietuvos pašto" generalinį direktorių išskirti aktyviausiems filatelistams 30  egzempliorių laikraščio "Lietuvos paštas" ir 5 egzempliorius "Lietuvos pašto žinios" (P.Rutkauskas, M.Kereševičius).

Posėdžio pirmininkas      V.Bubnys
Sekretorius       M.Kereševičius


© Lietuvos filatelistų sąjunga. Lietuvos Filatelija, 1999-2002.