Valstybinės įmonės "Lietuvos paštas" leidinys. Redakcinė taryba: V.Doniela, V. Jastiuginas, A. Mitrofanovas, A. Preikša, Z. Steponavičius, J. Šalavėjus, V.Vyšniauskas. Redaktorius Z. Steponavičius (P/D 273, LT-3000 Kaunas), redakcijos atstovas Vilniuje - J. Načiūnas (P/D 1054, LT-2001 Vilnius).


Šiame skirsnyje pateikiamas leidinio "Paštas ir filatelija Lietuvoje" numerių turinys ir kai kurių straipsnių anotacijos. Leidinius galima rasti bibliotekose arba leidinio redakcijoje.

Šiame skirsnyje medžiaga išdėstoma taip: pirmoje eilutėje nurodomas leidinio puslapis, kuriame prasideda straipsnis, antroje eilutėje - straipsnio autorius ir pavadinimas, trečioje - staipsnio anotacija. (tik tuo atveju, jei iš straipsnio pavadinimo negalima spręsti apie jame nagrinėjamą temą).


1992 metų Nr. 1

1993 metų Nr. 2

1993 metų Nr. 3

1993 metų Nr. 4

1993 metų Nr. 5

1993 metų Nr. 6

1992 metų Nr. 7

1994 metų Nr. 8

199x metų Nr. 9

199x metų Nr. 10

199x metų Nr.11

199x metų Nr. 12

199x metų Nr. 22

1996 metų Nr. 23

199x metų Nr. 24

1996 metų Nr. 25

1997 metų Nr. 26

1997 metų Nr. 27

1997 m. Nr. 28-29

199x metų Nr. 30

1997 metų Nr. 31

1997 metų Nr. 32

1998 metų Nr. 33

1998 metų Nr. 34

1998 metų Nr. 35 1998 metų Nr. 36 1998 metų Nr. 37 1998 metų Nr. 38
1999 metų Nr. 39 1999 metų Nr. 40 1999 metų Nr. 41 1999 metų Nr. 42


© Lietuvos Filatelija, 1998.