jpg


jpg

jpg

Jau daugelį metų renku ir tyrinėju Lietuvos žyminius ženklus. Iš pat pradžių susidūriau su informacijos stoka šioje filatelijos srityje, t.y. neradau katalogo, kuriame bent kiek išsamiau būtų aprašyti žyminiai ženklai, vartoti Lietuvoje. Tuomet ir kilo idėja, surinkus kiek galint gausesnę medžiagą, išleisti naują katalogą. Katalogas buvo rengiamas daugiau kaip trejus metus, kaupiant medžiagą iš Lietuvos muziejų ir visų žinomų privačių kolekcijų. Šiuo metu katalogui medžiaga jau surinkta, beliko techniniai darbai - iliustracijų skenavimas, maketavimas ir spausdinimas. Katalogą esu numatęs išleisti 500 egzempliorių tiražu. Jame turėtų būti apie 600 spalvotų iliustracijų. Katalogo apimtis - apie 200 puslapių. Visas šis darbas kainuos apie 40 000 litų. Kultūros ministerija jau skyrė 10 000 litų. Esamų pinigų pakanka pradėti techninius darbus - skenavimą ir maketavimą.

Kreipiuosi į Jus prašydamas suteikti finansinę paramą leidžiant "LIETUVOS ŽYMINIŲ ŽENKLŲ KATALOGĄ". Būčiau labai dėkingas už bet kokio dydžio paramą. Visi aukotojai būtų paminėti kataloge, garbingoje vietoje. Paaukoję 500 ar daugiau litų gautų specialų numeruotą katalogo egzempliorių, kuris būtų išeistas limituotu tiražu ir skirtas tik didiesiems rėmėjams. Kataloge yra rezervuota vieta reklamai. Dėl įkainių prašau kreiptis atskirai.

Kadangi man nėra žinomi visi žyminiai ženklai, būčiau dėkingas, jei mane informuotumėte apie man dar nežinomas kolekcijas. Tikiu, kad dar galima atrasti nežinomų žyminių ženklų ir spėti papildyti katalogą Jūsų medžiaga.

Pagarbiai, Vytis Ramanauskas

P.D. 1001, LT-2001 Vilnius. Namų tel.: (8-22) 65 25 89, faksas: (8-22) 23 65 36.

E-mail: vytis@taide.lt

1999-2000 metai.


© Lietuvos Filatelija, 1999.