Lietuvos filatelistų sąjungos V-asis suvažiavimas


1999 m. vasario 20 d. įvyko V-asis Lietuvos Filatelistų sąjungos suvažiavimas.

Suvažiavime ataskaitinį pranešimą perskaitė LFS pirmininkas V.Vyšniauskas, buvo išklausyta revizijos komisijos ataskaita, vyko diskusijos LFS veiklos, kolekcionavimo, pašto ženklų leidybos ir kitais aktualiais filatelistams klausimais.

Lietuvos filatelistų sąjungos pirmininku išrinktas G.Žintelis, valdybos nariais tapo M.Kereševičius (Vilnius), E.Liesis (Kaunas), J.Lesmaitis (Vilnius), J.Šalavėjus (Vilnius), A.Treigys (Vilnius), E.Ušpuras (Kaunas). LFS Tarybos nariais pagal įstatus dar įeina Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio skyrių pirmininkai. Į Revizijos komisiją išrinkti Vl.Miežanskas, R.Tamutis, A.Asinavičius.
© Lietuvos Filatelija,1999.