Lituanistinės filatelinės literatūros bibliografija

Lituanistic philately bibliography

(Skirsnis pastoviai papildomas)


.

LIETUVIŠKAI ENGLISH

.

Lituanistinės filatelinės literatūros bibliografijos skirsnio pirmoje dalyje surašomi visi leidiniai, išleisti Lietuvoje, pradedant knygomis ir kitais savarankiškais leidiniais lietuvių kalba, po to, kitomis kalbomis. Taip pat pateikiami ir straipsniai periodinėje Lietuvos spaudoje. Leidiniai, išleisti užsienyje taip pat surašomi panašiai - pradžioje savarankiški leidiniai, po to, straipsniai periodinėje spaudoje, iškeliant į priekį leidinius lietuvių kalba. Šiame skirsnyje atskirai nurodoma valstybė, kurioje buvo išleisti leidiniai ir kalba, kuria jie buvo išleisti. Visų ne lietuvių kalba išleistų leidinių pavadinimai ir kiti pagrindiniai duomenys pateikiami ir lietuvių kalba, o lietuvių kalba išleistų - anglų kalba. Šie paaiškinamieji vertimai pateikiami laužtiniuose skliaustuose kursyvu mėlyna spalva. Kai kurių leidinių tekste gali būti hipertekstinės nuorodos į kitus tinklapio skirsnius. Lituanistinės filatelinės literatūros bibliografijos skirsnio pirmoje dalyje surašomi visi leidiniai, išleisti Lietuvoje, pradedant knygomis ir kitais savarankiškais leidiniais lietuvių kalba, po to, kitomis kalbomis. Taip pat pateikiami ir straipsniai periodinėje Lietuvos spaudoje. Leidiniai, išleisti užsienyje taip pat surašomi panašiai - pradžioje savarankiški leidiniai, po to, straipsniai periodinėje spaudoje, iškeliant į priekį leidinius lietuvių kalba. Šiame skirsnyje atskirai nurodoma valstybė, kurioje buvo išleisti leidiniai ir kalba, kuria jie buvo išleisti. Visų ne lietuvių kalba išleistų leidinių pavadinimai ir kiti pagrindiniai duomenys pateikiami ir lietuvių kalba, o lietuvių kalba išleistų - anglų kalba. Šie paaiškinamieji vertimai pateikiami laužtiniuose skliaustuose kursyvu mėlyna spalva. Kai kurių leidinių tekste gali būti hipertekstinės nuorodos į kitus tinklapio skirsnius.


Išleista Lietuvoje

jpg

Printed in Lithuania
Lietuviškų pašto ženklų katalogas 1942 metams. Išleido J.Ubartas. [ Fotografuotas 1942 metų išleisto katalogo leidimas]. Vilnius, 1992. Leidinį parengė Lietuvos žurnalistų sąjunga, išleido "Vilniaus" susivienijimas. Spausdino standartų leidyklos Vilniaus spaustuvė, su iliustr. Tir. 2000. 64 psl.
*
Lietuvos pašto ženklai. Pašto ženklų katalogas. Nepriklausoma Respublika 1918-1940 m.m. [Postage stamps of Lithuania 1918-1940.] Vilnius, 1991. Leidykla "Mintis". Iš anglų kalbos vertė ir papildė V.Kavaliauskas. Tir. 15000. 188 psl. su spalv. iliustr.
*
Lietuvos Respublikos pašto leidinių katalogas 1990-1991 m.m. [ Postal issues Republic of Lithuania catalogue 1990-1991. ] Vilnius, 1991. Filatelistinė firma "Reikfil". Leidybinė-poligrafinė firma "Miša". Su spalv.iliustr. Tir. 5000. 32 psl.
*
Lietuvos Respublikos 1990-1991 metų pašto ženklai, vokai, specialūs antspaudai. Katalogas. [ First postage stamps, covers, special cancels of the Republic of Lithuania. Catalogue 1990-1991 ] Vilnius, 1992. "Pašto ženklas".Sudarė B.Sriubas. Įvad.str. B.Sriubo. Su spalv.iliustr. Tir. 10000. 40 psl.
*
Lietuvos Respublikos pašto leidinių katalogas. 1990-1994 . [ Postal issues Republic of Lithuania. Catalogue 1990-1995. ] Vilnius, 1994 m. Lietuvos paštas. leidybos centras "Pašto ženklas". Katalogą parengė firma "Reikfil". R.Podagėlis, A.Martinėnas, E.Podagėlienė. Su spalv.iliustr. 79 psl.
*
*
*
*
*
*
*
*


*
First postage stamps, covers, special cancels of the Republic of Lithuania. Catalogue. 1990-1991. [ Anglų kalba ] [ Lietuvos respublikos 1990-1991 metų pašto ženklai, vokai, specialūs antspaudai. Katalogas. ] Vilnius, 1992. "Pasto zenklas".Compiled by B.Sriubas. Athor's note B.Sriubas. With colored ilustr. Printrun 5000. 40 pages.
*
Postal issues Republic of Lithuania. Catalogue 1990-1995. [Anglų kalba ] [Lietuvos Respublikos 1990-1995 metų pašto leidinių katalogas ]. Vilnius, 1995. Edit from "Reikfil". Editorial director I.Podagelis. Printrun 2000. 87 pages with collored ilustr.
*


Straipsniai periodinėje spaudoje /

*
J.Savickas. Kazimiero mugę paminėdavo ir paštas. Lietuvos rytas,
*


Likusiame pasaulyje jpg In other's world

Knygos ir kiti leidiniai:

*
*

Straipsniai periodinėje spaudoje:

*
*


© Lietuvos Filatelija, 1999.